Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
22.04.2020, Ivana Lhotáková

Školní klub

PŘIHLÁŠKY DO ŠK:

Školní družina či školní klub v pátém ročníku

Své děti na naší škole můžete přihlásit do školní družiny, pokud bude místo, i v páté třídě. Výhodou přihlášení do školní družiny je možnost využití i ranní družiny v době od 6.00 do 8.00 hod. či přednostní přihlášení na kroužky, akce a výlety. Dále pak stálý dozor po celou dobu po ukončení výuky až do 16.30 hodin.

V pátém ročníku se však můžete rozhodnout již pro přihlášku do školního klubu. Režim je zde ale naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16.00 hod., v pátek do 15,00 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přichází i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu  je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….) je již bez dozoru.

Bohužel není možné přihlásit se do školní družiny i do školního klubu.

 

V přihlášce je nutné:

  1. Psát pouze modrou propiskou či perem. Nelze v ní škrtat, přepisovat ani spojovat jednotlivé řádky svorkou, ale pečlivě vypisovat všechny řádky
  2. Vyplnit všechny údaje hůlkovým písmem.
  3. Uvádět veškeré údaje aktuální, v případě změny je co nejdříve opravit, zvláště tel. čísla.
  4. Jako zákonného zástupce zapsat pouze rodiče nebo osobu, která má dítě soudně svěřené.
  5. Uvést nejméně dvě telefonní čísla na rodinné příslušníky pro případ nutnosti.
  6. Nepodceňovat kolonku, „Upozornění na zdravotní problémy žáka, žákyně“.

Přihláška do ŠK ke stažení zde

Přihlášku můžete

  • vyplnit a elektronicky zaslat zpět do školy
  • vytisknout, vyplnit, oskenovat a elektronicky zaslat do školy
  • vytisknout, vyplnit a po telefonické dohodě donést do školy
  • vyplnit přímo ve škole ve dnech a časech k tomu určených

 

Pokud budete přihlášku posílat elektronicky bez podpisu, přihlášku podepíšete až dodatečně, dle dohody.

Osobně vyzvednout a vyplnit přihlášku můžete přímo ve školní družině ve dnech:

 pondělí 25. 5. od 15,00 do 17,00 hod.

 středa 27. 5.  od 8.00 do 11.00 hod.

 pátek 29. 5.  od 15,00 do 17,00 hod.

ŠKOLNÍ KLUB

Vychovatelka: Klára Paroubková

klara.paroubkova@mostzs15.cz

Provozní doba ŠK: 

PO   13,00 – 16,00

ÚT   13,00 – 16,00

ST    12,00 – 16,00

ČT    12,00 – 16,00

PÁ    13,00 – 15,30

Kroužky -  ještě je možno se hlásit:

Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. Režim je zde naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 15.45 hod., v pátek do 15.30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přijdou i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….) je již bez dozoru.

K využití mají klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

  

Provoz a poplatky:

 Poplatek je stanoven na 100,- Kč na školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně několik zájmových kroužků.

Hlavní oblasti činnosti:

 ŠK plní výchovně-vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

Dodržuje denní režim, odpočinek, relaxaci a všestranný rozvoj osobnosti

Učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby

Zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

Dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí.

Vede k rozvoji osobnosti, mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

 

Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy,…

Spolupráce se školní družinou

            ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcí. Připravují např. sportovní turnaje. Při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích a jsou hry, které s menšími kamarády přímo hrají.

 

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě