Zpět
21.10.2021, Ivana Lhotáková

Školní klub

POZOR !!!

Ve dnech 25. a 26.10. 2021 bude školní klub z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Vychovatelka: Lenka Bránišová DiS.

lenka.branisova@mostzs15.cz

Provozní doba ŠK: 

PO   13.00 – 15.45

ÚT   13.00 – 15.45

ST    13.00 – 15.45

ČT    12.15 – 15.45

PÁ    12.15 – 15.30

Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

 

Školní družina či školní klub v pátém ročníku

Své děti na naší škole můžete přihlásit do školní družiny, pokud bude místo, i v páté třídě. Výhodou přihlášení do školní družiny je možnost využití i ranní družiny v době od 6.00 do 8.00 hod. či přednostní přihlášení na kroužky, akce a výlety. Dále pak stálý dozor po celou dobu provozu školní družiny.

V pátém ročníku se však můžete rozhodnout již pro přihlášku do školního klubu. Režim je zde ale naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16.00 hod., v pátek do 15,30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přichází i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu  je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….), je již bez dozoru.

Bohužel není možné přihlásit se do školní družiny a zároveň i do školního klubu.

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. Režim je zde naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16,00 hod., v pátek do 15.30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přijdou i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….), je již bez dozoru.

Využívat mohou klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

 Provoz a poplatky:

 Poplatek je stanoven na 100,- Kč za školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně několik zájmových kroužků. Viz nabídka kroužků.

Hlavní oblasti činnosti:

Školní klub

- plní výchovně vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

- učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby.

- zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

- dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí

- vede k rozvoji osobnosti, dobrým mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

Spolupráce s jinými organizacemi, např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy, …

Spolupráce se školní družinou

ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcích školní družiny. Připravují např. sportovní turnaje; při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích. Některé hry s menšími kamarády přímo hrají.

Plán akcí ŠK 2021/2022

 

Září

 • Zahájení školního roku
 • Seznamovací hry
 • Seznamovací disco
 • Funpark 3D bludiště Most

Říjen

 • Znalostní soutěže týmů
 • Vyrábíme z keramiky
 • Kouzlíme
 • Výroba haloweenských triček a masek
 • Výroba haloweenské dekorace

Listopad

 • Rodina svítí Mostu - Lampionový průvod
 • Výroba krmítek pro ptáčky
 • JUMP FAMILY aréna Most
 • Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu
 • Zkouška jednotlivců a skupin vystupujících na Vánočním těšení

Prosinec

 • zkouška jednotlivců a skupin vystupujících na Vánočním těšení
 • Mikuláš po třídách, přehlídka masek
 • Zkouška tříd vystupujících na Vánočním těšení
 • Výroba vánoční dekorace
 • Vánoční trhy
 • Vánoční turnaj ve šprtci
 • Zkouška jed. a sk. vystupujících na Vánočním těšení (Atrium)
 • Zkouška tříd vystupujících na Vánočním těšení (Atrium)
 • Vánoční těšení pro zaměstnance školy

Leden

 • Ukázka zajímavých vánočních dárků
 • Turnaj dvojic ve stolním tenisu
 • Malujeme kamínky
 • Skládáme z papíru - Origami

 Únor

 • Fyzikální pokusy
 • Turnaj jednotlivců ve stolním fotbálku
 • Turnaj dvojic ve stolním fotbálku
 • Výroba mýdel

Březen

 • Laser game
 • Turnaj o nejlepšího závodníka X-box
 • Vyrábíme z keramiky
 • Turistika – Benedikt Most
 • Bavlnkování

Duben

 • Velikonoční vyrábění
 • Velikonoční jarmark
 • Bouwling Most
 • Výroba čarodějnických masek a výzdoby
 • Čarodějnice

Květen

 • Kino Kosmos Most
 • Vyhlášení fotografické soutěže (termín odevzdání do 17.5. 2021)
 • Prohlídka fotografií a vyhodnocení fotografické soutěže
 • Květen pro veřejnost

Červen

 • Mezinárodní den dětí
 • Návštěva - Minigolf Most
 • Mostík na Benediktu

 

Změny v programu vyhrazeny

Zpracovala:

Dis. Lenka Bránišová

vychovatelka ŠK

 

 

 

 

 

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě