Zpět
02.10.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

Školní klub

Vychovatelka: Lenka Bránišová, DiS.

lenka.branisova@mostzs15.cz

Tel: 797672275

Provozní doba ŠK:  

PO - ST     12.30 - 16.00

ČT             11.30  - 16.00

PÁ             12.30 - 15.30

Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

 

Školní družina či školní klub v pátém ročníku

Své děti na naší škole můžete přihlásit do školní družiny, pokud bude místo, i v páté třídě. Výhodou přihlášení do školní družiny je možnost využití i ranní družiny v době od 6.00 do 8.00 hod. či přednostní přihlášení na kroužky, akce a výlety. Dále pak stálý dozor po celou dobu provozu školní družiny.

V pátém ročníku se však můžete rozhodnout již pro přihlášku do školního klubu. Režim je zde ale naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16.00 hod., v pátek do 15,30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přichází i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu  je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….), je již bez dozoru.

Bohužel není možné přihlásit se do školní družiny a zároveň i do školního klubu.

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. Režim je zde naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16,00 hod., v pátek do 15.30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přijdou i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….), je již bez dozoru.

Využívat mohou klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

 Provoz a poplatky:

 Poplatek je stanoven na 160,- Kč za školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně několik zájmových kroužků. Viz nabídka kroužků.

Hlavní oblasti činnosti:

Školní klub

- plní výchovně vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

- učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby.

- zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

- dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí

- vede k rozvoji osobnosti, dobrým mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

Spolupráce s jinými organizacemi, např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy, …

Spolupráce se školní družinou

ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcích školní družiny. Připravují např. sportovní turnaje; při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích. Některé hry s menšími kamarády přímo hrají.

Plán akcí ŠK 2023/2024

 1. pololetí

Září

 • Zahájení školního roku – příjem přihlášek do ŠK
 • Seznamovací hry
 • Zpěv s kytarou
 • Diskotéka
 • Funpark 3D bludiště Most

Říjen

 • Výroba podzimníčků a podzimní dekorace
 • Návštěva rodinné farmy Škrečkových s výrobou svícnů
 • Morseova abeceda
 • Halloween ve školním klubu
 • Říjen pro neziskovky
 • Ukončení příjmu přihlášek do ŠK

Listopad

 • Rodina svítí Mostu - Lampionový průvod
 • Turnaj v piškvorkách – aneb, kdo porazí vychovatelku?
 • Stolní karetní hry
 • Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu
 • JUMP FAMILY aréna Most
 • Zkouška jednotlivců a skupin vystupujících na Vánočním těšení

Prosinec

 • zkouška jednotlivců a skupin vystupujících na Vánočním těšení
 • Čert a Mikuláš po třídách
 • Zkouška tříd vystupujících na Vánočním těšení
 • Výroba dárků pro své blízké
 • Vánoční turnaj ve šprtci
 • Vánoční tradice a zvyky – posezení u stromečku, zpěv koled
 • Zkouška jed. a sk. vystupujících na Vánočním těšení (Atrium)
 • Zkouška tříd vystupujících na Vánočním těšení (Atrium)
 • Vánoční těšení pro zaměstnance školy

Leden

 • Hra ostrov pokladů
 • Výroba náramků z gumiček a korálků
 • Stolní deskové hry
 • Návštěva Aquadromu v Mostě

Plán akcí ŠK 2023/2024

2. pololetí

Únor

 • Výroba mýdel
 • Soutěžíme - poznáváme zvuky
 • Zpěv s kytarou
 • Bowling na Benediktu v Mostě

Březen

 • Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu
 • Řešíme hlavolamy
 • Recyklujeme – výroba z novinových ruliček
 • Karaoke
 • Příprava na Velikonoční jarmark
 • Velikonoční jarmark

Duben

 • Návštěva Aquadromu v Most
 • Den Země – vybublané planety, kvízy, soutěže
 • Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • Opékání buřtů v SVČ

Květen

 • Planetárium Most
 • Vyrábíme dárky maminkám ke Dni matek
 • Návštěva minigolfu v Mostě
 • Star Dance Xbox
 • Květen pro veřejnost

Červen

 • Příprava palačinek
 • Prohlídka zákulisí městského divadla v Mostě s návštěvou McDonald´s
 • Vyrábíme dárky tatínkům ke Dni otců
 • Veteran Car club Litvínov a minizoo
Slavnostní vyřazení žáků devátých ročníků

 

Změna v programu vyhrazena

Zpracovala:

Pačanová Markéta

Bránišová Lenka, DiS.

 

 

 

 

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.