Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.05.2021, Ivana Lhotáková

Školní klub

POZOR !!!

Dle pokynů MŠMT ČR bude od 17. 5. 2021 školní klub znovu otevřen ve svém běžném režimu. Provoz bude umožněn při dodržování hygienických pravidel (desinfekce rukou, ochrana úst a nosu lékařskou rouškou či respirátorem, časté větrání,...). Poměrná část úplaty za školní rok 2020/2021 bude vrácena ve vyučtování v měsíci červnu.

V současné době probíhá přihlašování žáků do školního klubu na příští školní rok 2021/2022. Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách naší školy do konce května nebo si ji vyzvednout osobně do konce školního roku přímo ve školním klubu.

Vychovatelka: Lenka Bránišová

lenka.branisova@mostzs15.cz

Provozní doba ŠK: 

PO   13,00 – 15,45

ÚT   13,00 – 15,45

ST    12,00 – 15,45

ČT    12,00 – 15,45

PÁ    13,00 – 15,30

Motto:  „Skládáme si volný čas, aneb kdo si hraje, nezlobí.“

 

Školní družina či školní klub v pátém ročníku

Své děti na naší škole můžete přihlásit do školní družiny, pokud bude místo, i v páté třídě. Výhodou přihlášení do školní družiny je možnost využití i ranní družiny v době od 6.00 do 8.00 hod. či přednostní přihlášení na kroužky, akce a výlety. Dále pak stálý dozor po celou dobu provozu školní družiny.

V pátém ročníku se však můžete rozhodnout již pro přihlášku do školního klubu. Režim je zde ale naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16.00 hod., v pátek do 15,30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přichází i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu  je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….), je již bez dozoru.

Bohužel není možné přihlásit se do školní družiny a zároveň i do školního klubu.

Co je naším cílem:

Cílem je vytvořit co největšímu počtu žáků příznivé podmínky pro kvalitní využití volného času při mimoškolní výchově. Nabídkou různých činností se snažíme vhodně naplňovat volný čas dětí.

Smysluplné trávení volného času je totiž nejlepší prevencí před „výchovou ulice“.

Charakteristika a vybavení:

Školní klub zajišťuje výchovu a relaxaci žákům II. stupně od 5. – 9. ročníku na principu dobrovolné docházky. Režim je zde naprosto jiný než ve školní družině. Klub je otevřen od pondělí do pátku pouze cca od 13.00 hod. až do 16,00 hod., v pátek do 15.30 hod.. Žáci mohou klub využívat nepravidelně, dle svého zájmu a potřeby. Přijdou i odchází dle svého uvážení.  Pokud do klubu po vyučování nedorazí, nikdo je nepostrádá. Přímo v klubu je zajištěn pedagogický dozor, pokud ale žák klub a následně i školu kdykoliv opustí (školní hřiště, nákup, ….), je již bez dozoru.

Využívat mohou klubovnu, kde je k dispozici kulečník, stolní kopaná, elektronické šipky, notebook, stolní a společenské hry, TV, DVD, X-box, stoly na hru šprtec. K dalšímu využití jsou i ostatní prostory školy např. tělocvičny, stolní tenis, školní hřiště, ale i chodby vhodné k různým aktivitám.

 Provoz a poplatky:

 Poplatek je stanoven na 100,- Kč za školní rok.

Zájmové kroužky:

Pod hlavičkou školního klubu pracuje každoročně několik zájmových kroužků. Viz nabídka kroužků.

Hlavní oblasti činnosti:

Školní klub

- plní výchovně vzdělávací funkci po vyučování na principu dobrovolné docházky

- učí vzájemnou komunikaci a posiluje kladné vztahy, rozvíjí zájmy a záliby.

- zajišťuje činnost – příležitostnou i pravidelnou, spontánní, rekreační i vzdělávací

- dbá na dodržování hygienických návyků a ochrany životního prostředí

- vede k rozvoji osobnosti, dobrým mezilidským vztahům a kladnému přístupu k životu

Spolupráce s jinými organizacemi, např:

SVČ Most, BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Fit klub D+M Most, Klub dětí, Mateřské centrum, mateřské  školy, …

Spolupráce se školní družinou

ŠK velmi úzce spolupracuje se ŠD. Kamarádi z klubu pomáhají při mnoha akcích školní družiny. Připravují např. sportovní turnaje; při jiných soutěžích zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích. Některé hry s menšími kamarády přímo hrají.

Plán akcí ŠK 2020/2021

Září

 • Zahájení školního roku
 • Seznamovací disco
 • Jamp family aréna
 • Mostík na Benediktu

 

Říjen

 • Halloweenská stezka
 • Říjen pro neziskové organizace v OC Centrál
 • Výlet v době prázdnin

 

Listopad

 • Lampionový průvod
 • Turnaj – deskové hry
 • Turnaj – karetní hry

 

Prosinec

 • Mikuláš po třídách
 • Mikuláš pro veřejnost
 • Vánoční besídka pro zaměstnance
 • Vánoční turnaj ve šprtci
 • Vánoční trhy

 

Leden

 • Beseda se zajímavou osobností
 • SVČ – air-hockey, šprtec
 • Turnaj – pexeso
 • Diskotéka

 

Únor

 • Fyzikální pokusy
 • Turnaj ve fotbálku
 • Návštěva kina

 

Březen

 • Laser game
 • Turnaj - X-box, hry na pc
 • Turistika – Benedikt Most
 • Turnaj v kulečníku

 

Duben

 • Velikonoční vyrábění, výzdoba školy
 • Velikonoční jarmark
 • Bowling
 • Čarodějnice
 • Den naruby

 

 

Květen

 • Návštěva – Aquadrom v Mostě
 • Návštěva – Virtuální realita v Mostě
 • Soutěž – stavby z lega
 • Květen pro veřejnost

 

Červen

 • Návštěva - Minigolf Most
 • Mezinárodní den dětí
 • Slavnostní vyřazení deváťáků
 • Mostík
 • Výlet za odměnu pro 1. a 2. stupeň

 

 Změna programu vyhrazena

Zpracovala:

Klára Paroubková, DiS.

vychovatelka ŠK

 

 

 

 

 

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě