Zpět
14.09.2019, Ivana Lhotáková

Modrá ŠD

MODRÁ DRUŽINA

"Do  družiny chodím rád, protože si můžu hrát. Naše modrá družina, je jak velká rodina. Hrajeme si zpíváme, potom domů spěcháme"

Vychovatelka: Jana Schejbalová

jana.schejbalova@mostzs15.cz

V modré družině máme 30 dětí z přípravné, 2. a 3. třídy.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)