Zpět
08.06.2022, Ivana Lhotáková

Změna poplatku za ŠD a ŠK

Od 1. září 2022 se mění výše úplaty za ŠD na 150,- Kč za měsíc a úplata za ŠK na 160,- Kč za školní rok. Úplata za ŠD musí být uhrazena vždy do 20. předešlého měsíce. Tzn. na září do 20. 8. 2022. Úplata za ŠK musí být uhrazena v průběhu měsíce září. Děkujeme za pochopení.


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.