Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
19.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Klub přátel, z. s.

Stanovy Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s. zde

 ****************************************

Výbor Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s. ve školním roce 2019/2020:

Petr Henych – předseda  byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Milan Kamír – člen výboru, byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Lucie Kolaříkovákontrolorka, byla zvolena 10.09.2019 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Ivana Alferiová -  kontrolorka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Kamila Glaserová - zapisovatelka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

*****************************************

Zápis z Valné hromady Klubu přátel při 15.ZŠ Most září 2019 zde.

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.