Zpět
23.09.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Klub přátel školy, z.s.

Výbor Klubu rodičů a přátel při 15.ZŠ Most, z.s. ve školním roce 2022/2023:

Petr Henych – předseda  byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Lucie Kolaříkovákontrolorka, byla zvolena 10.09.2019 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Ivana Alferiová -  kontrolorka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu  přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Kamila Glaserová - zapisovatelka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

*****************************************

Zápis z Valné hromady Klubu  přátel při 15.ZŠ Most září 2022 zde.

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.