Zpět
19.09.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Klub přátel, z. s.

Stanovy Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s. zde

 ****************************************

Výbor Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s. ve školním roce 2019/2020:

Petr Henych – předseda  byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Milan Kamír – člen výboru, byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Lucie Kolaříkovákontrolorka, byla zvolena 10.09.2019 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Ivana Alferiová -  kontrolorka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Kamila Glaserová - zapisovatelka, byla zvolena 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

*****************************************

Zápis z Valné hromady Klubu přátel při 15.ZŠ Most září 2019 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)