Zpět
30.08.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Školská rada

Školská rada Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p.o., 434 01 Most bude v období 2017 – 2020

Za zřizovatele:

Mgr. Ivana Hvězdová, schválila 55. schůze Rady města Mostu ve funkčním období 2014 - 2018, která se konala dne 8. 6. 2017, revokace
Jitka Fabianová, zaměstnankyni Magistrátu města Mostu, schválila 55. schůze Rady města Mostu ve funkčním období 2014 - 2018, která se konala dne 8. 6. 2017

Za pedagogy:

Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. – zvolen na pedagogické radě dne 20. 06. 2017

Mgr. Romana Krčmářová, učitelka - zvolen na pedagogické radě dne 20. 06. 2017

Za rodiče:

Stanislav Šebek – rodič, technik, JS Hipodrom Most , byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

Jiří Kraus - rodič , herec, Městské divadlo Most,  byl zvolen 12.09.2017 na Valné hromadě Klubu přátel při 15.ZŠ Most, z.s.

******************************************************************************************************************************

Zápis z jednání Školské rady 29.08.2019 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)