Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
25.09.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Školská rada

Příprava voleb do Školské rady  Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p.o., 434 01 Most bude v období 2020 – 2023

Zápis volební komise o průběhu voleb do školské rady zde.

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL zde. Ředitelka školy jmenuje volební komisi ve složení zde.

Předseda: Ing. Martin Domín,

Členové: Mgr. Lucie Ondráčková, Ivana Lhotáková

Nominace kandidátů do Školské rady Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p.o. zde. Zadáno 26.06.2020

***************************************************************************************************************************

Školská rada Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p.o., 434 01 Most bude v období 2020 – 2023

Za zřizovatele:

Mgr. Ivana Hvězdová, zastupitel

Jitka Fabianová, zaměstnankyni Magistrátu města Mostu,

Za pedagogy:

Mgr. Romana Krčmářová, zástupkyně řediteky - zvolena učiteli v tajných volbách 18. září 2020

Mgr. Bohumil Vitvar, učitel,  – zvolen učiteli v tajných volbách 18. září 2020

Za rodiče:

Stanislav Šebek – rodič, technik, JS Hipodrom Most , byl zvolen 22. září 2020 v tajných volbách rodiči

Ondřej Šlampiak - rodič, státní zaměstnanec, byl zvolen 22. září 2020 v tajných volbách rodiči

****************************************************************************************************************************

Zápis z jednání Školské rady 29.08.2019 zde.

Zápis z jednání Školské rada 23. 06. 2020 zde.

Zápis z jednání Školské rady 17. 09. 2020 zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě