Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
09.09.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Učitelé a zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy, 

Mgr. Jaroslav HASIL,   statutární zástupce ředitelky, výchovný poradce - poruchy chování

Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ,  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Ing. Daniela Hoke,  zástupce ředitele pro ekonomiku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Výchovný poradce:

Mgr. Marie OČENÁŠKOVÁ

Speciální pedagog:

Mgr. Marie VITVAROVÁ

Metodik prevence:

Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ

Koordinátor a metodik ICT:

Ing. Jan VRTIŠKA

Počty a třídní učitelé 2020/2021

 

POČET Ž.

TUČ

 

POČET Ž.

TUČ

P.0

Štěpánka Komůrková, DiS.

6.A

Ing. Jana Urbanová 

1.A

Mgr. Miroslava Ryjáčková

6.B

Ing. Irena Papoušková 

1.B

Mgr. Lenka Vrabcová

7.A

Mgr. Bohumil Vitvar
2.A Mgr. Zuzana Fuchsová 7.B Ing. Martin Domín

2.B

Mgr. Eva Janatová

7.C Mgr. Marie Panošková

3.A

Mgr. Naděžda Kočová 8.A

Mgr. Pavel Bažo

3.B Mgr. Michaela Krčmářová 8.B

Ivana Janošová 

3.C Mgr. Lucie Ondráčková 8.C Ing. Kamila Glaserová
4.A Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová 9.A Mgr. Marie Očenášková
4.B Mgr. Dana N. Allertová 9.B Mgr. Petra Kratochvílová
4.C Mgr. Bc. Kateřina Koutecká 9.C

Mgr. Martina Skramušská

5.A Mgr. Lucie Urbanová

5.B Mgr. Sidonie Smetáková

 

 

5.C

Mgr. Veronika Bělíková

 

 

SUMA

 

SUMA

 

 

SUMA ŠKOLA

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Dagmar HASILOVÁ - NJ
Bc. Petra PEREZ - AJ
Markéta BLAHOUTOVÁ - AJ                                       
Ing. Martina HORVÁTHOVÁ - MJA
Mgr. Marie VITVAROVÁ, 1.st. školní speciální pedagog
Ing. Vojtěch SMETANA, TV

                                                                                               
                                       Asistenti pedagoga:                                                       
Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga                
Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga 
Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga
Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga                   
Marcela  POKORNÁ, asistentka pedagoga            
Jana KASLOVÁ, sociální  asistentka                          
Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Olga KOCOURKOVÁ, asistentka  pedagoga           
Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga     
Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga   
Barbora VYBÍRALOVÁ, asistentka  pedagoga
Jana HARCUBOVÁ ŠKREČKOVÁ, asistentka  pedagoga
Klára PAROUBKOVÁ, DiS., asistentka  pedagoga
Iveta NOVOTNÁ, asistentka  pedagoga

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Klára PAROUBKOVÁ, DiS. - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka FIALOVÁ  ŠD 

Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Bohuslav ŠPÁNIK - správce budov a školník

- správce hřiště  776 461 476

 

 UKLÍZEČKY

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

Eva SRBOVÁ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - hlavní kuchařka

Ivana STRAKUŠEVOVÁ - kuchařka

Hana KVAPILOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Marie POKORNÁ - kuchařka

Iveta PETRLÍKOVÁ - kuchařka

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě