Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
12.03.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Učitelé a zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy, 

Mgr. Jaroslav HASIL,   statutární zástupce ředitelky, výchovný poradce - poruchy chování

Mgr. Libuše SVOBODOVÁ,  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Ing. Daniela Hoke,  zástupce ředitele pro ekonomiku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Výchovný poradce:

Mgr. Marie OČENÁŠKOVÁ

Speciální pedagog:

Mgr. Marie VITVAROVÁ

Metodik prevence:

Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ

Koordinátor a metodik ICT:

Ing. Jan VRTIŠKA

Koordinátor ENV:

Mgr. Pavel Bažo

Předpoklad obsazenosti tříd - počty a třídní učitelé 2019/2020

 

POČET Ž.

TUČ

 

POČET Ž.

TUČ

P.0

12

Štěpánka Komůrková, DiS.

6.A

19

Mgr. Bohumil Vitvar

1.A

24

Mgr. Zuzana Fuchsová

6.B

19

Ing. Martin Domín

1.B

24

Mgr Eva Janatová

6.C

19

Mgr. Marie Panošková

2.A

21

Mgr. Naděžda Kočová

7.A

21

Mgr. Pavel Bažo

2.B

21

Mgr. Romana Krčmářová

7.B

21

Ivana Janošová

2.C

23

Mgr. Lucie Ondráčková

7.C

21

Ing. Kamila Glaserová

3.A

20

Mgr. Miroslava Ryjáčková

8.A

18

Mgr. Zdeňka Smetáková

3.B

18

Mgr. Lenka Vrabcová

8.B

19

Mgr. Petra Kratochvílová

3.C

21

Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

8.C

23

Mgr. Martina Skramušská

4.A

18

Mgr. Lucie Urbanová

9.A

16

Mgr. Marie Očenášková

4.B

17

Mgr. Michaela Krčmářová

9.B

21

Ing. Irena Papoušková

4.C

20

Mgr. Veronika Bělíková

9.C

21

Ing. Jan Vrtiška

5.A

20

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

 

 

 

5.B

22

Mgr. Dana N. Allertová

 

 

 

SUMA

281

 

SUMA

238

 

 

SUMA ŠKOLA

519

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Dagmar HASILOVÁ - NJ

Bc. Petra PEREZ - AJ

                                     Markéta BLAHOUTOVÁ - AJ                                       

Ing. Martina HORVÁTHOVÁ - MJA

Mgr. Marie VITVAROVÁ, 1.st. školní speciální pedagog

Ing. Vojtěch SMETANA, TV

Ing. Jana URBANOVÁ

                                                                                               

                                        Asistenti pedagoga:                                                       

Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga                

Jessica PAULOVÁ,  asistentka  pedagoga

Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga 

Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga

Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga                   

Marcela  POKORNÁ, asistentka pedagoga

Eva BUCHNEROVÁ, asistentka  pedagoga             

Jana KASLOVÁ, sociální  asistentka                          

Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga

Olga KOCOURKOVÁ, asistentka  pedagoga           

Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga

Zdeňka PÁLKOVÁ, DiS., na MD      

Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga

Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga

Šárka KODETOVÁ, asistentka  pedagoga       

Barbora VYBÍRALOVÁ, asistentka  pedagoga

  

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Klára PAROUBKOVÁ, DiS. - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka FIALOVÁ  ŠD 

Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Ladislav ŽENÍŠEK - správce budov a školník

- správce hřiště  776 461 476

 

 UKLÍZEČKY

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

Eva SRBOVÁ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - vedoucí kuchařka

Zuzana JIRÁSKOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Ivana STRAKUŠEVOVÁ - kuchařka

Hana KVAPILOVÁ - kuchařka

Marie POKORNÁ - kuchařka

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě