Zpět
01.03.2024, Mgr. Lenka Vrabcová

Učitelé a zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy

Mgr. Lenka VRABCOVÁ,   statutární zástupce ředitelky

Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ,  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Ing. Daniela Hoke,  zástupce ředitele pro ekonomiku

............................................................................................................

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Výchovný poradce:   Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Kariérový poradce:  Mgr. Sidonie Smetáková

Speciální pedagog:   Mgr. Lucie Urbanová

Metodik prevence:    Mgr. Petra Kratochvílová

Sociální pedagog:  Veronika Vaňková, DiS.

............................................................................................................

Koordinátor ŠVP:   Mgr. Martina Skramušská   

Koordinátor a metodik ICT :  Ing. Jan Vrtiška

 

TUČ

 

TUČ

P.0

Mgr. Štěpánka Komůrková

6.A

Bc. Michaela Lálová

1.A

Mgr. Miroslava Ryjáčková

6.B

Mgr. Bohumil Vitvar

1.B

Mgr. Pavla Berkyová

6.C

Markéta Blahoutová

1.C

Mgr. Lucie Ondráčková

7.A

 Ing. Kamila Glaserová

2.A

Mgr. Zuzana Fuchsová

7.B

Ivana Janošová

2.B

Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

7.C

Mgr. Pavel Bažo

2.C

Mgr. Pavla Madarová

8.A

Mgr. Petra Kratochvílová

3.A

Mgr. Lenka Rajchmanová

8.B

Mgr. Sidonie Smetáková

3.B

Mgr. Jana Macalová

8.C

Mgr. Martina Skramušská

4.A

Mgr. Veronika Domínová

9.A

Ing. Jana Urbanová

4.B

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

9.B

Ing. Irena Papoušková

5.A

Bc. Zlata Tomášková

 

 

5.B

Mgr. Eva Janatová

 

 

 

 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

Ing. Jan Vrtiška - IKT
Ing. Martina HORVATHOVÁ - MA
Mgr. Hana Krausová - AJ, ČJ
Ing. Veronika Čermáková - MA, FY, TV
Mgr. Kristýna Štěrbová - TV, Z
                                                                     
                                                                                           
PRACOVNÍK VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT:
Markéta Pačanová

                                                                                               
ASISTENTI PEDAGOGA:                                                  
Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga                
Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga 
Lenka BRÁNIŠOVÁ, DiS., asistent pedagoga                   
Jana KASLOVÁ, asistent pedagoga                           
Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga     
Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga   
Barbora VYBÍRALOVÁ, asistentka  pedagoga
Jana HARCUBOVÁ ŠKREČKOVÁ, asistentka  pedagoga
Iveta NOVOTNÁ, asistentka  pedagoga
Lucie PASCU, asistentka  pedagoga

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB:

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Lenka BRÁNIŠOVÁ, DiS. - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka FIALOVÁ  ŠD 

Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Bohuslav ŠPÁNIK - správce budov a školník

 UKLÍZEČKY:

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

Eva PINDLOVÁ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - hlavní kuchařka

Eva BENEŠOVÁ - kuchařka

Hana KVAPILOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Zuzana JIRÁSKOVÁ - kuchařka

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2020/2021

*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.