Zpět
01.09.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Učitelé a zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - upravuje se

Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy

Mgr. Lenka VRABCOVÁ,   statutární zástupce ředitelky

Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ,  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Ing. Daniela Hoke,  zástupce ředitele pro ekonomiku

............................................................................................................

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Výchovný poradce:                                                      Koordinátor ŠVP:

Mgr. Marie OČENÁŠKOVÁ                                             Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ

Speciální pedagog:                                                       Koordinátor a metodik ICT:

Mgr. Lucie Urbanová                                                     Ing. Jan VRTIŠKA

Metodik prevence:

Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

 

TUČ

 

TUČ

P.0

Bc. Štěpánka Komůrková

6.A

Ing. Kamila Glaserová

1.A

Mgr. Zuzana Fuchsová

6.B

Ivana Janošová

1.B

Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

6.C

Mgr. Pavel Bažo

1.C

Mgr. Pavla Madarová

7.A

Mgr. Petra Kratochvílová

2.A

Mgr. Lucie Ondráčková

7.B

Mgr. Sidonie Smetáková

2.B

Mgr. Naděžda Kočová

7.C

Mgr. Martina Skramušská

3.A

Mgr. Miroslava Ryjáčková

8.A

Ing. Jana Urbanová

3.B

Mgr. Pavla Berkyová

8.B

Ing. Irena Papoušková

4.A

Bc. Zlata Tomášková

9.A

Mgr. Bohumil Vitvar

4.B

Mgr. Eva Janatová

9.B

Ing. Martin Domín

5.A

Petr Vrabec 

9.C

Mgr. Marie Očenášková

5.B

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

 

 

5.C

Mgr. Lucie Urbanová

 

 

 

 

 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

Ing. Milan Rybák - TV 
Markéta BLAHOUTOVÁ - AJ                                       
Ing. Martina HORVATHOVÁ - MA
Mgr. Jitka Kubrtová - TV
Bc. Michaela Lálová - AJ

                                                                                               
ASISTENTI PEDAGOGA:                                                  
Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga                
Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga 
Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga
Dis. Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga                   
Jana KASLOVÁ, asistent pedagoga                           
Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga     
Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga   
Barbora VYBÍRALOVÁ, asistentka  pedagoga
Jana HARCUBOVÁ ŠKREČKOVÁ, asistentka  pedagoga
Iveta NOVOTNÁ, asistentka  pedagoga

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB:

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Dis. Lenka BRÁNIŠOVÁ - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka FIALOVÁ  ŠD 

Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Bohuslav ŠPÁNIK - správce budov a školník

 UKLÍZEČKY:

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

Eva SRBOVÁ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - hlavní kuchařka

Eva BENEŠOVÁ - kuchařka

Hana KVAPILOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Iveta PETRLÍKOVÁ - kuchařka

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2020/2021

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě