Zpět
26.05.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

Učitelé a zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy

Mgr. Lenka VRABCOVÁ,   statutární zástupce ředitelky

Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ,  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Ing. Daniela Hoke,  zástupce ředitele pro ekonomiku

............................................................................................................

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Výchovný poradce:                                                      Koordinátor ŠVP:

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová                                            Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ

Speciální pedagog:                                                       Koordinátor a metodik ICT:

Mgr. Lucie Urbanová                                                     Ing. Jan VRTIŠKA

Metodik prevence:

Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

 

TUČ

 

TUČ

P.0

Bc. Štěpánka Komůrková

6.A

Ing. Kamila Glaserová

1.A

Mgr. Zuzana Fuchsová

6.B

Ivana Janošová

1.B

Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

6.C

Mgr. Pavel Bažo

1.C

Mgr. Pavla Madarová

7.A

Mgr. Petra Kratochvílová

2.A

Mgr. Lucie Ondráčková

7.B

Mgr. Sidonie Smetáková

2.B

Mgr. Naděžda Kočová

7.C

Mgr. Martina Skramušská

3.A

Mgr. Miroslava Ryjáčková

8.A

Ing. Jana Urbanová

3.B

Mgr. Pavla Berkyová

8.B

Ing. Irena Papoušková

4.A

Bc. Zlata Tomášková

9.A

Mgr. Bohumil Vitvar

4.B

Mgr. Eva Janatová

9.B

Markéta Blahoutová

5.A

Petr Vrabec 

9.C

Bc. Michaela Lálová

5.B

Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

 

 

5.C

Mgr. Lucie Urbanová

 

 

 

 

 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

Ing. Milan Rybák - TV 
Mgr. Michael KRATOCHVÍL - MA
Ing. Martina HORVATHOVÁ - MA
Mgr. Jitka Kubrtová - TV
Mgr. Hana Krausová - AJ

                                                                                               
ASISTENTI PEDAGOGA:                                                  
Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga                
Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga 
Zdeňka PÁLKOVÁ, asistentka pedagoga
Dis. Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga                   
Jana KASLOVÁ, asistent pedagoga                           
Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga     
Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga   
Barbora VYBÍRALOVÁ, asistentka  pedagoga
Jana HARCUBOVÁ ŠKREČKOVÁ, asistentka  pedagoga
Iveta NOVOTNÁ, asistentka  pedagoga

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB:

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Dis. Lenka BRÁNIŠOVÁ - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka FIALOVÁ  ŠD 

Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Bohuslav ŠPÁNIK - správce budov a školník

 UKLÍZEČKY:

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

Ludmila VAŇKOVÁ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - hlavní kuchařka

Eva BENEŠOVÁ - kuchařka

Hana KVAPILOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Jitka FABIÁNOVÁ - kuchařka

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2020/2021

PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě