Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
07.07.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Učitelé a zaměstnanci

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mgr. Lenka FIRMANOVÁ,   ředitelka školy

Mgr. Jaroslav HASIL,   statutární zástupce ředitelky, výchovný poradce - poruchy chování

Mgr. Romana KRČMÁŘOVÁ,  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost

Ing. Daniela Hoke,  zástupce ředitele pro ekonomiku

............................................................................................................

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:

Výchovný poradce:                                                        Koordinátor ŠVP:

Mgr. Marie OČENÁŠKOVÁ                                               Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ

Speciální pedagog:                                                         Koordinátor a metodik ICT:

Mgr. Marie VITVAROVÁ                                                    Ing. Jan VRTIŠKA

Metodik prevence:

Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ

Počty a třídní učitelé 2020/2021

 

TUČ

 

TUČ

P.0

Štěpánka Komůrková, DiS.

6.A

Ing. Jana Urbanová 

1.A

Mgr. Miroslava Ryjáčková

6.B

Ing. Irena Papoušková 

1.B

Mgr. Lenka Vrabcová

7.A

Mgr. Bohumil Vitvar
2.A Mgr. Zuzana Fuchsová 7.B Ing. Martin Domín

2.B

Mgr. Eva Janatová

7.C Mgr. Marie Panošková

3.A

Mgr. Naděžda Kočová 8.A

Mgr. Pavel Bažo

3.B Mgr. Michaela Krčmářová 8.B

Ivana Janošová 

3.C Mgr. Lucie Ondráčková 8.C Ing. Kamila Glaserová
4.A Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová 9.A Mgr. Marie Očenášková
4.B Bc. Zlata Tomášková 9.B Mgr. Petra Kratochvílová
4.C Mgr. Bc. Kateřina Koutecká 9.C

Mgr. Martina Skramušská

5.A Mgr. Lucie Urbanová

5.B Mgr. Sidonie Smetáková

 

 

5.C

Mgr. Jitka Pelikánová

 

 

UČITELÉ BEZ TŘÍDNICTVÍ:

Mgr. Dagmar HASILOVÁ - NJ
Bc. Petra PEREZ - AJ
Markéta BLAHOUTOVÁ - AJ                                       
Ing. Martina HORVÁTHOVÁ - MJA
Mgr. Marie VITVAROVÁ, 1.st. školní speciální pedagog
Ing. Vojtěch SMETANA, TV

                                                                                               
ASISTENTI PEDAGOGA:                                                  
Ivana ALFERIOVÁ, asistentka  pedagoga                
Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga 
Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga
Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga                   
Marcela  POKORNÁ, asistentka pedagoga            
Jana KASLOVÁ, sociální  asistentka                          
Jiřina URBÁNKOVÁ, asistentka  pedagoga
Olga KOCOURKOVÁ, asistentka  pedagoga           
Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga     
Adéla MIKULKOVÁ,  asistentka  pedagoga
Jana HLAVÁČKOVÁ,  asistentka  pedagoga   
Barbora VYBÍRALOVÁ, asistentka  pedagoga
Jana HARCUBOVÁ ŠKREČKOVÁ, asistentka  pedagoga
Klára PAROUBKOVÁ, DiS., asistentka  pedagoga
Iveta NOVOTNÁ, asistentka  pedagoga

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB:

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Lena BRÁNIŠOVÁ - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka FIALOVÁ  ŠD 

Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Bohuslav ŠPÁNIK - správce budov a školník

- správce hřiště  776 461 476

 

 UKLÍZEČKY:

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

Eva SRBOVÁ

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ  - hlavní kuchařka

Ivana STRAKUŠEVOVÁ - kuchařka

Hana KVAPILOVÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Marie POKORNÁ - kuchařka

Iveta PETRLÍKOVÁ - kuchařka

Takoví jsme byli ve školním roce 2020/2021.

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě