Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.09.2020, Ing. Jana Urbanová

6. A - informace k zahájení šk. roku

Vážení rodiče, milí žáci,

posílám poslední várku informací před zahájením školního roku.

1) V pondělí začínáme klasicky v 8:00, od 7:45 budu čekat s paní asistentkou před školou. Rozdělíme si rovnou skříňky, proto prosím o zámek a klíček (případně náhradní). Dále s sebou přezůvky, pití, svačinu, penál, nějaký blok či zápisník a také aktovku. Děti v pondělí dostanou všechny učebnice.  Nezapomeňte prosím na roušky, jelikož je musíme mít všichni po celou dobu, tak se přimlouvám alespoň za dvě na den. Končíme po 5. vyuč. hodině (12:40).

2) Z důvodu rekonstrukce musí všichni vstupovat do školy pouze hlavním vchodem. Po škole je možné se pohybovat jen ve vymezených prostorech (vysvětlíme si podrobně v pondělí). Více zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/prohlaseni-reditelky-skoly

3) Informace k platbě obědů zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/placeni-obedu

4) Třídní schůzka bude probíhat (připomínám v úterý 22. 9. od 16:00) ve druhém patře, třída přímo naproti schodům. Upozorňuji, že i rodiče a zákonní zástupci musí mít při pobytu ve škole roušku. Mějte také prosím svou propisku. Před třídní schůzkou proběhnou volby do Školské rady, volit můžete ve vestibulu hned za hlavními dveřmi. Více info zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/skolska-rada

5) Platby - prosím o 150,- na Klub rodičů (na celý rok) a 14,- na žákovský průkaz (164,- posílat po dětech). Děti se také mohou přihlásit do školního klubu (100,- na rok), zájemcům dám přihlášky v pondělí. Platba pracovních sešitů na AJ je zatím odložená, dětem ještě zbývá několik kapitol z loňského roku.

V pondělí se těším konečně na děti a na rodiče o den později.

Hezký víkend,

Jana Urbanová


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě