Zpět
23.12.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

AKTUALITY

Proti­epi­de­mi­cký
systém
STUPEŇ
1
STUPEŇ
2
STUPEŇ
3
STUPEŇ
4
STUPEŇ
5
Rizikový index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100
Ochrana nosu a úst Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech
Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech 2 osoby
Svatby, pohřby a bohoslužby Maximálně 15 osob
Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek
Omezení volného pohybu osob Noční zákaz vycházení v době od 21-5 hodin
Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů Omezení úředních hodin pouze pro nezbytnou agendu, home-office
Poskytování ubytovacích služeb Omezení ubytování
Školství Distanční výuka na všech stupních s výjimkou MŠ, speciálních škol a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy
Sportovní soutěže Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány
Rekreační sporty Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně do 2 osob
Bazény, wellness centra Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb
Kultura Zákaz kulturních akcí, profesionální umělci ve specifickém režimu.
Muzea, galerie Zavřeno
Hrady a zámky, památky Zavřeno
Knihovny Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček
Herny, kasina, sázkové kanceláře Zavřeno
Provozovny stravovacích služeb Restaurace pouze výdejní okénko v době mimo zákaz vycházení
Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech Zákaz konzumace
Nákupní centra Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Maloobchod Umožněn jen prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření, management front (uvnitř i venku). Otevřeno v době mimo zákaz vycházení. V neděli a ve státní svátek zavřeno
Ostatní služby s provozovnou Zavřené
Podnikatelské subjekty - výrobní a skladové provozy Organizační a režimová opatření. Doporučeno testování
Podnikatelské subjekty - kancelářské a ostatní provozy Home-office všude, kde je to možné
Lázně Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtu pacientů na jednom pokoji
Vězeňství Zákaz návštěv
Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu ano
Kontrola dodržování opatření Policie/ORP

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-koronavirus-pes-stupen-cislo-5-blatny-nouzovy-stav.A201223_023602_domaci_kop


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě