Zpět
12.05.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

INFO PRO NÁJEMCE TĚLOCVIČEN

Školní hřiště nebude nadále zpřístupněno s ohledem na plánovanou rozsáhlou rekonstrukci školy s vědomím zřizovatele. Děkujeme za pochopení.

 Pokyny pro provoz tělocvičen od 11. 5. 2020

 1. Provozní doba tělocvičen je ve všední dny od 15 do 20 hodin, o víkendy a svátky od 9 do 12 a od 14 do 20 hodin.
 2. Návštěvu a využití tělocvičny je nutné si předem telefonicky zarezervovat na uvedených číslech +420 603 839 532
 3. Na sportovišti není možné využívat související vnitřní prostory – zejména společné šatny, umývárny a sprchy.
 4. Použití toalet je možné za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorách nepotkávalo vícero osob a bylo zajištěno provádění zvýšených hygienických opatření (tzn. po každém použití WC je nutné ho dezinfikovat).
 5. V průběhu sportovních aktivit nejsou sportovci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Ostatní osoby na sportovišti musejí mít nos a ústa zakrytá rouškou.
 6. Pro organizovaný trénink sportovců platí vnitřním sportovišti: přítomnost maximálně 100 osob (sportovci, organizátoři, techničtí pracovníci, rozhodčí, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií).
 7. Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry.
 8. Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 9. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 10. V případě pronájmu tělocvičen sportovním klubům si dezinfekci na sportovištích zajistí sportovní kluby.
 11. Sportovní kluby budou používat výhradně své pomůcky a sportovní náčiní, rovněž si samy zodpovídají za dezinfekci nářadí.

V Mostě 11. 05. 2020

Mgr. Lenka Firmanová,

ředitelka školy


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.