Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
19.01.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

INFORMACE MŠMT OD 11.01.2021 DO 22.01.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA
2021 DO 22. LEDNA 2021

I v týdnu od 25. ledna budou školy pokračovat v nynějším režimu výuky, uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Otevřené jsou mateřské a speciální školy a první a druhé třídy ZŠ.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz Informací k provozu
škol a školských zařízení ZDE).
 Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10
osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle
manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
 Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 (ZDE) byla prodloužena účinnost
usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno
určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných
profesí.


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě