Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
07.09.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Logická olympiáda (matematika)

Milí žáci,

pokud máte zájem o registraci do soutěže „Logická olympiáda“, zaregistrujte se na stránkách www.logickaolympiada.cz

(u žáků do 15 let nutné i ověření emailu zákonného zástupce). Registrace je nutná nejpozději do 30. 9. 2020. 

Základní kolo probíhá online (z domova, z knihovny, z jakéhokoli PC připojeného k internetu) a to v kategoriích:

A1 (1. třída) – 22. – 28. října 2020

A2 (2. třída) – 22. – 28. října 2020

A (3. – 5. třída) –  1. – 7. října 2020

B (6. – 9. třída) –  8. – 14. října 2020

Veškeré další informace najdete v přiloženém souboru ve formátu PDF.

 

Ing. Kamila Glaserová

(kamila.glaserova@mostzs15.cz)

ved. oborového týmu matematiky


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě