Zpět
01.09.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

Organizace prvního školního dne – 4. 9. 2023

Organizace prvního školního dne – 4. 9. 2023

Sraz prvních tříd a dětí přípravné třídy bude v 7:30 hodin před hlavním vchodem školy.

Seznamy všech tříd budou vyvěšeny u hlavního vchodu od 1. 9. 2023.

2. – 9. ročníky mají sraz v 7:45 hodin na školním hřišti (třídní učitelé budou mít cedulku s označením své třídy). Předpokládaný konec vyučování je v 9:00 hodin.

Slavnostní zahájení a vítání prvních ročníků a přípravné třídy začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se žáci a učitelé přesunou do svých tříd.

Školní družina

Ranní družina bude otevřena 4. 9. 2023 od 6:00 hodin


PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě