Zpět
24.02.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Přijímací zkoušky „Nanečisto“

Devátá třída základní školy patří ke zlomovým ročníkům – zde se rozhoduje o tom, na jakou další školu bude žák pokračovat. Přípravu budoucích středoškoláků nepodceňujeme. Žákům 9. tříd nabízíme volitelné předměty – CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA a CVIČENÍ Z MATEMATIKY – v nich se věnujeme systematické přípravě na přijímací zkoušky. Dále žáky informujeme o aktuálních nabídkách přípravných kurzů na Mostecku, nabízíme vhodné učební materiály (knihy, webové stránky), poskytujeme konzultace a v neposlední řadě připravujeme testy NANEČISTO.

Testy NANEČISTO se konají v prostorách školní jídelny. Žáci přijdou slavnostně oblečení, vybavení potřebnými pomůckami. Píšou se testy z matematiky, českého jazyka a všeobecných znalostí. Na testy z MJA a ČJ mají 2x60 minut, na všeobecné testy 20 minut. Forma testů, způsoby zadání i vyhodnocení jsou podobné jako u skutečných přijímacích zkoušek.

K čemu testy slouží?

Žáci si ověří práci s textem, který je podobný jako u „ostrých“ přijímacích zkoušek. Vyzkouší si časovou náročnost zkoušek. Zjistí, co si budou muset ještě procvičit.

Účastnilo se 55 žáků 9. ročníků.

29.1.2020 – Přijímací zkoušky NANEČISTO

Mgr. M. Skramušská


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.