Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
02.07.2019, Mgr. Jaroslav Hasil

Město ocenilo nejlepší žáky a studenty

Vynikající prospěch, reprezentace školy ve vědomostech, sportu i umění, úspěch na domácích a zahraničních soutěžích, práce ve školním parlamentu či absolvování zahraničních stáží, to jsou některé důvody, proč své žáky nebo studenty nominovala škola mezi oceněné.

Letos byli mezi oceněnými žáci ze třinácti základních škol, z obou mosteckých základních uměleckých škol a studenti z devíti středních škol. Celkem 49 žáků a studentů si ve středu 29. května ve velké zasedací síni mosteckého magistrátu převzalo za přítomnosti svých rodičů, rodinných příslušníků a pedagogů ocenění z rukou primátora Jana Paparegy a náměstkyně primátora Markéty Staré. Co říkáte tomu, že vaše dcera získala prestižní ocenění? „Jsme na ni hrdí, protože se ráda sama vzdělává, aktivně si vyhledává informace a zajímá se o svět kolem sebe, odpovídá Vlaďka Emingerová, maminka gymnazistky Julie. Všichni ocenění si domů odnesli pamětní list, květinu a dárek, powerbanku. (van)

http://listy.mesto-most.cz/mesto-ocenilo-nejlepsi-zaky-a-studenty/d-13367

Naši nejlepší

Lukáš KRASKO

Lukáš je výborným žákem na 15 ZŠ. Celou školní docházku absolvoval s vyznamenáním. Je spolužáky oblíben a učiteli

Pomáhá ochotně druhým a škole i nad rámec svých běžných povinností. Lukáš průběžně úspěšně reprezentuje naši školu na různých vědomostních soutěžích a olympiádách, kde se umisťuje na předních místech. Letos patřil např. k úspěšným řešitelům okresní matematické soutěže Logik, byl 4. v okresní olympiádě AJ …

Lukáš je všestranným žákem s příkladným přístupem k plnění školních povinností.

DAVID VLASÁK

David po celou dobu školní docházky na 15. ZŠ podává výborné stabilní výkony. Prospíval vždy s vyznamenáním. Má velmi dobrou pracovní morálku nejen ve výuce, ale i během domácí přípravy.

Skvělé výsledky jsou tedy důsledek Davidovo nepolevujícího úsilí, pracovitosti a také komunikačních dovedností, i když je vzhledem k své povaze spíše ostýchavý.

David se často zúčastňuje i různých sportovních akcí, kde se vždy snaží podat ten nejlepší výkon.

V kolektivu je díky dobrosrdečné a klidné povaze oblíben. 

 


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě