Zpět
28.06.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

K DALŠÍMU ROZVOLNĚNÍ K 28. 6. 2021

Vláda dne 28. 06. 2021 ROZHODLA

"Rušíme povinnost nošení roušek, respektive respirátorů, venku, zůstanou pouze ve vnitřních prostorech," uvedl ministr. Dosud bylo nutné nosit ochranu dýchacích cest venku v případě, že nebylo možné dodržet rozestupy. 

Respirátory v MHD a obchodech ale zůstanou povinné celé léto.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: o Nově ve všech krajích je umožněn pobyt bez ochrany dýchacích cest.

 
▪ Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.


▪ Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

 
▪ Ve všech krajích jsou z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest), pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak.


▪ Všechny dosud stanovené výjimky z povinného nošení ochranných prostředků (např. při zkoušce, při sportování) se nemění.
MŠMT 14. 6. 2021

Co všechno vláda schválila:

  • Konec roušek ve školách s výjimkou Libereckého, Jihočeského a Zlínského kraje.Děti je mohou odložit ve třídách, ve společných prostorech jsou dál povinné
  • K prokázáníbezinfekčnosti budou od úterý všude platit všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení.
  • Roušky mohou odložit i lidé v práci, pokud mají své konkrétní pracovní místo
  • Zvyšuje se kapacita pro kulturní představení na 1000 lidí uvnitř a 2000 venku
  • Zvyšuje se kapacita pro bazény, sauny a wellness, a to až na 50 procent
  • Česko otevře  června bez omezení pro turisty z EU a Srbska, platit budou jen pravidla pro testování či očkování
  • K prokázání bezinfekčnosti budou všude platit všechny druhy testů včetně samotestů nebo čestné prohlášení.
  • „Ve všech oblastech se sjednocují pravidla - už to nebude tak, že někde stačí pouze laboratorní test,někde potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení - nově od zítřka budou veškeré tyto možnosti testování a samozřejmě potvrzení o očkování,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
  • Další možností, jak bezinfekčnost prokázat,je potvrzení o prodělání nemoci v posledních šesti měsících nebo uplynutí nejméně 22 dní od podání první dávky vakcíny. Kromě potvrzení, které dostanou lidé na očkovacím či testováním místě, si mohou certifikát stáhnout také z webu Očkovací portál občana.

Nepohodlné roušky ve školách končí

Vláda se také zabývala nošením roušek ve školách. Nakonec kabinet rozhodl, že povinné roušky skončí všude s výjimkou Libereckého, Zlínského a Jihočeského kraje. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) budou i nadále povinné o přestávkách a ve společných prostorech.

„U škol vycházíme z incidence v rámci jednotlivých krajů, kdy ta incidence je 25 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní,“ uvedl Vojtěch. 

Roušky nebudou muset nosit lidé v zaměstnání, pokud mají své místo. „Netýká se to společných prostor, jako jsou šatny, jídelny apod.,“ dodal Vojtěch.

Od července kromě škol, které čekají prázdniny, končí podle Vojtěcha také povinné testování ve firmách. 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/681405/prehledne-konec-rousek-ve-tridach-s-vyjimkami-rozvolneni-v-kulture-i-wellness-a-bazenech.html


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě