Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 7.B

První školní den - 21. 9. 2020 v 7.B

Aktuality 7.B

Pátek18.09.2020 Dobrý den,v pondělí 21. 9. 2020 při nástupu do školy Vás prosím, abyste Vaše děti vybavili: svačinou (kantýna není v provozu), klíčkem a zámkem na skříňku, přezůvkami a batohem. Odnesou si domů všechny učebnice. Dále Vás žádám o 150,- jako příspěvek na klub rodičů a 14,- jako příspěvek na Žá…

Celý článek

Pomůcky pro školní rok 2020/21 (7.B)

Aktuality 7.B

Čtvrtek03.09.2020 Předmět Sešity (číslo) Ostatní pomůcky Anglický jazyk 2x 544   Český jazyk 424, 544, 524   Dějepis 444   Fyzika 565, 525   Hudební výchova     Matematika a její aplikace 445…

Celý článek

Rekonstrukce a změny v novém školním roce 2020/2021

Aktuality 7.B

Neděle23.08.2020 Vážení rodiče, rád bych Vás seznámil se změnami týkající se začátku školního roku 2020/2021. Školní rok bude oficiálně zahájen 21. 9. 2020. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školy. Ředitelské volno se souhlasem zřizovatele potrvá od 1. 9. 2020 - 7. 9. 2020 Volno se souhlasem MŠMT ČR potrvá od 8…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě