Zpět
06.06.2022, Mgr. Lenka Vrabcová

Informace k zápisu dětí ukrajinských azylantů

Vážení rodiče,

dle §2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) proběhne na naší škole ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS dětí do 1. ročníku.

Oznámení o vyhlášení zvláštního zápisu ve dvojjazyčném provedení (CZ/UA). 


Zvláštní zápis proběhne v termínu 15. 6. 2022 od 10:00 do 17:00 hod. ( proběhne prezenčně na adrese školy).

Zápis lze provést také elektronicky prostřednictvím aplikace ZapisyOnline, a to od 1. 6. 2022 do 16. 6. 2022.


Zveřejnění výsledků zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022-2023 na webových stránkách školy a na úřední desce organizace dne 27. června 2022.

**************

Možnosti podání přihlášky (Žádosti o přijetí)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Pokud podáte přihlášku elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online, je přesto nutné vyplněný a podepsaný dokument doručit do školy některým z následujících způsobů:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky naší školy: 595xkut),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8:00 do 14:00 hod. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 21. 6. 2022 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

**************

Dokumenty ke stažení:

- Zápisový plakát (UA)

- Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání (CZ/UA)

- Žádost o odklad povinné školní docházky (CZ/UA)

************

Kritéria pro přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

  1. Trvalé bydliště v obvodu č. 11
  2. Děti, které navštěvovaly v předcházejícím roce přípravnou třídu
  3. Děti, které mají ve škole sourozence

Pokud by počet zapsaných dětí převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude o přijetí dětí nevyhovujících kritériu 1. nebo 2. rozhodnuto losem.

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11  - pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26), J. A. Komenského, Kpt. Jaroše, Lidická, Lipová 1841, Lipová 3321, Lipová 390, Lipová 803 - 808, Lipová 819, M. J. Husa, Okružní 1718 - 1719, Okružní 1733, Okružní 3130, V Sadech, Velebudická


*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

  

***************************************************

PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:

Učitele / učitelku fyziky

Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.