Zpět

Aktuality

VÝZNAMNÉ OMEZENÍ VLÁDY

Aktuality

Úterý13.10.2020 Sledujte prosím informace ve sdělovacích prostředcích - upřesňujeme. Vstupuje v platnost významné omezení vlády  - od 14. 10. 2020 od 00.00 hodin. Školy Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských. Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především pro lékaře a zd…

Celý článek

Změny ve stravování - informace

Aktuality

Pátek09.10.2020 Vážení rodiče, pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky a odebírají dotované obědy se nic nemění. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají nárok na dotovaný oběd. Výdej oběda bude pouze v době od 13,15 do 13,35 hodin. Pokud váš syn/dcera/ nebude chodit, je nutné jej odhlásit. SMS na tel.: 603 83…

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Čtvrtek08.10.2020 AKTUALIZOVÁNO k 8. 10.: Aktualizováno podle nových krizových opatření vlády.  Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyto nejčastější dotazy budou průběžně aktualizovány. Manuál k provozu škol je ke stažení ZDE. Metodiku pro vzdělávání distančním z…

Celý článek

NOŠENÍ ROUŠEK

Aktuality

Středa07.10.2020 Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakte…

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Středa07.10.2020 AKTUALIZOVÁNO k 5. 10.: Aktualizovány části týkající se distančního vzdělávání, kroužků, výuky plavání, ZUŠ a praktické výuky a praktické přípravy.  Doplněn odkaz na nařízení krajských hygienických stanic pro všechny kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme vydali manuál k provo…

Celý článek

Usnesení vlády

Aktuality

Středa07.10.2020 Usnesení Vlády ČR zde. Nařízení krajské hygienické stanice zde.

Celý článek

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2020/2021

Aktuality

Sobota19.09.2020 Žáci 6. - 9.ročníků si volí podle zájmu volitelný předmět. 6. a 9.třídy dvě hodiny týdně 7. a 8. třídy jednu hodinu týdně. Rozdělení do skupin volitelných předmětů proběhne v pondělí 21.9.2020 v 10:00 hodin ve školní jídelně.

Celý článek

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V KOSTCE

Aktuality

Sobota19.09.2020 Aby se zabránilo nekontrolovanému šíření koronaviru v populaci, rozšiřuje ministerstvo zdravotnictví postupně soubor mimořádných preventivních opatření. Od pátku budou nově roušky povinné kromě stávajících míst i ve třídách při vyučování pro všechny žáky, studenty i učitele s výjimkou tříd 1. stupně…

Celý článek

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Aktuality

Sobota19.09.2020 V souvislosti se zahájením výuky a po dobu povolení k předběžnému užívání stavby dne 21. 9. 2020 vydává ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová  pravidla pro používání vchodových dveří do budovy školy a pohyb v budově školy a mezi pavilony pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické pracovníky,…

Celý článek

PLACENÍ OBĚDŮ

Aktuality

Sobota19.09.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Přejít na stránku: 457
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě