Zpět
22.11.2021, Mgr. Naděžda Kočová

1.B - online výuka od 22.11.

1.B  SKUPINY + ROZVRH HODIN

(platný na týden od 23.11. do 26.11.2021)

 

Vážení rodiče a milé děti,

v týdnu od 22.11. do 26.11. 2021 bude probíhat online výuka pro všechny žáky. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin (viz níže). Prosím, aby si žáci připravili na výuku vždy učebnici, pracovní sešity daného předmětu, penál.

Prosím, respektujte daný čas hodin a přihlášení žáka k Teamsu. Děkuji za spolupráci.      

1.skupina  :

Mia B., Adam K.F., Tomáš F., Melanie M. G., Jana K., Adéla M., Miroslav Š., Eliška Š., Pavel T., Mirek M. T., Petra Z.

2. skupina :

Adam H., Laura M., Matyáš N., Eliška N., Laura S., Jan S., Nikolas S., Matěj S., Alex Š., Julie T.,

   

 

8.00-8.30

hod.

8.40-9.10 hod.

9.25-9.55 hod.

10.05-10.35 hod.

 

 

          

 

         

 

                      

 

                       

ÚT

1. skupina

                        ČJ

2. skupina

                        ČJ

1. skupina

                    MA

2. skupina

     

 MA

ST

1. skupina

                           ČJ

2. skupina

                          ČJ

1. skupina

                         MA

2. skupina

                        MA

ČT

1. skupina

          

ČJ

2. skupina

         

ČJ

1. skupina

                         MA              

2. skupina

                        MA

1. skupina

                        ČJ

2. skupina

                        ČJ

1. skupina

             

MA            

2. skupina

         

MA


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě