Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
12.03.2021, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - distanční výuka od 15.3.2021 - 19.3.2021

Distanční výuka od 15. 3. do 19. 3. 2021

Vážení rodiče,

posílám úkoly na příští týden.

Čítanka - str. 104 - 109, "Pohádka o kohoutkovi a slepičce, Jak se Škubánek vyklubal", šikovní čtenáři si pochopitelně mohou číst i jiné články nebo vlastní knihu. Byla bych ráda, kdyby jste si vybrali sami nějakou básničku ze stran 102, 106 nebo 109 a naučili se jí zpaměti. Připravím zase pár otázek do kvízu, který mi žáci vyplněný pošlou zpátky.

Písanka - str. 35 - rozděl si to půl na půl. smile Vybarvi si nahoře obrázky a utvoř si pár vět. Připomeň si, jaké písmeno píšeme na začátku jmen. V domácí Písance si udělej stránku, kterou si sám/a vybereš.

Matematické ...minutovky 2. díl - vypočítej str. 7, 11,12

Příklady na str.8, 9, 10 budeme počítat společně při on-line výuce.

Abychom si procvičili sčítání a odčítání v oboru př. čísel do 100, tak si otevři domácí sešit z matematiky (zelený pruh), za obalem máš příklady. Vyber si sloupečky, které začínají příkladem 22 - 3 = .....Příklady opiš a vypočítej. Nezapomeň na podložku, ať máš hezkou úpravu.

Pravopisné pětiminutovky - český jazyk  - str. 8, 9

Pár slov si vyber a opiš do školního sešitu (zelený sešit). Kolik jich napíšeš, nechám na tobě.

V angličtině budeme probírat 3. lekci a to HAPPY EASTER ( Veselé Velikonoce ). Podívej se na video.

S Paxíkem za Marsíkem. Navštivte společně Mars, říká se jí také Rudá planeta.

Poslechni si píseň.

Procvič si tvrdé, měkké souhlásky:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

Procvič si sčítání, odčítání:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani6.htm

Procvič si násobení a dělení číslem 2:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pexeso-deleni/hra1.html

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se na mne. Přeji vám pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti. Vaše třídní učitelka ZF.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě