Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
15.10.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - distanční výuka - pátek 16.10.2020

Dobrý den, dnes je poslední den v týdnu, čeká vás sobota a neděle a to si odpočinete. Zatím vás chválím za vypracované úkoly a rodičům děkuji za fotky a videa. Pojedeme zase podle rozvrhu.

1. hodina TĚLESNÁ VÝCHOVA

- můžete se protáhnout a uvolnit si tělo

- vemte si desetiminutovky a vypočítejte příklady na str. 12 - můžeš používat číselnou osu, dopočítadlo, čísla z 1. třídy

- Klikni na odkaz a počítej: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

2. hodina ČESKÝ JAZYK

- začneme se psaním - Písanka str. 11 a napiš 7 řádků (až po jméno Mirku!)

- zopakuj si nahlas abecedu

- oprav popletené věty

Klikni na odkaz: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/cviceniC1.htm

3. hodina GEOMETRIE

- otevři si sešit z geometrie, založ si podložku, doleva nahoru napiš perem 16.10.

- podložku vyndej a založ jí na konec sešitu

- vem si ostře ořezanou tužku č. 2 - tužku drž zlehka, neryj

- rýsuj s Matýskem, budete rýsovat zase přímé, lomené a křivé čáry

- na jednu stránku narýsuješ přímé čáry, na druhou stránku lomené čáry a na třetí stránku křivé čáry

- nezapomeň, že dodržujeme okraje

Rýsujte trojúhelníkem -  tou nejdelší stranou. 

4. hodina PRVOUKA

- zopakuj si dopravní značky

Klikni naodkaz: https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm

- otevři si učebnici na str. 8, 9 a přečti si něco o podzimu

Zůstávejte v pohodě a hlavně se opatrujte, zbytečně neriskujte.

Vaše třídní učitelka Mgr. Z. Fuchsová a as. pedagoga J. Kaslová


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě