Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
05.05.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2. A Procvičování učiva v době od 5.5. do 11.5.

Zdravím Vás milé děti a vážení rodiče.

Dětem děkuji za splněné úkoly, dostáváte ode mě velkou pochvalu. A rodičům moc děkuji za stálou spolupráci a trpělivost.

Posílám Vám další domácí práci na týden od 5. 5. do 11. 5., rozložte si ji do celého týdne.

Český jazyk        

 • str. 90 si znovu zopakujte všech deset slovních druhů (postupně za sebou)
 • str. 91, 92 – naučte se rozpoznávat podstatná jména
 • podstatná jména jsou názvy -   osob (maminka, lékař, dítě…)
 •                                                    -   zvířat (žába, motýl, štěně…
 •                                                    -   věcí (pero, sukně, hříbek…)
 • ukazujeme si na ně - ten, ta, to (např. ten lékař, ta žába, to dítě)
 • str. 91/cv. 4 – písemně do sešitu
 • přes fólii str. 109/ cv. c, d

Psaní – str. 30 – přepiš báseň a nauč se ji zpaměti ( mamince jí přednes v neděli 10. 5. – mají všechny maminky svátek), pak pro maminku namaluj hezkou kytičku

Čtení – str. 134-136, odpovídejte na otázky za textem

 • každý den čtení ze své vybrané knížky

Matematika

 • Procvičujte násobení a dělení č. 0, 1, 2, 3, 4 (řady násobků tam i zpět)
 • str. 28-29  (pozor – 4 krát menší, o 4 méně)
 • při počítání využijte tato výuková videa ke každému cvičení

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-29/

 •        MA – Minutovky 2. díl – str. 12/cv. 23 a, b, 24 a, b

       https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Prvouka  

 • str. 53 - poznejte naše nejznámější hospodářská zvířata
 • naučte se pojmenovat samce, samici, mládě
 • zjistěte, kde žijí a čím se živí
 • odpovězte si, proč je chováme, jaký užitek nám dávají
 • využijte k zpestření učiva následující odkaz

https://www.youtube.com/results?search_query=tur+dom%C3%A1c%C3%AD

Anglický jazyk

 • str. 30 – popisujeme části obličeje u mé osoby a mých kamarádů
 • kde kamarádi žijí – v Anglii, v Číně, v Africe
 • použití zájmen – her (její), his (jeho), your (tvůj), my (můj)
 • str. 45 - 4. sloupec – výslovnost slov
 • https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU

 

Přeji hodně zdraví a slunečné dny.

Pozdravy posílá vaše třídní učitelka a paní asistentka.

 

 

 

 


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě