Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
21.06.2020, Mgr. Lucie Ondráčková

15. Domácí práce od 22.6. - 26.6.

Milé děti, v tomto týdnu budete dokončovat už jen pracovní sešity. Doporučuji vám stále trénovat násobkové řady a o prázdninách si přečíst alespoň jednu knihu.kiss

Od 22. - 24. 6. budu od vás vybírat fialový pracovní sešit z matematiky, učebnice ČJ, AJ, Já a můj svět a Čítanku. Sundejte si z nich obaly a popřípadě slepte vypadlé stránky. Také vám ještě předám TV a kufříky. Od 7.50-8.00, 11.50-12.10 - je možné učebnice předat. Prosím o upřesnění času, kdy na mě budete před školou čekat. Po domluvě jsou možné další termíny. smile  

Vysvědčení si rozdáme 30. června. Ráno si všechny děti vyzvednu před školou  v 7, 55 hod. Děti, které nechodí do školy na výuku ve skupině, musí přinést vyplněné čestné prohlášení (formulář vám předám při odevzdání učebnic) a musí přijít v roušce.  V 8, 30 po rozdání vysvědčení odvedu děti před školu, kde si je převezmete. / Pokud se pro vysvědčení nedostavíte, bude vám předáno    v září./ smile 

Informace o organizaci příštího školního roku se dozvíte z webových stránek školy. 

Vážení rodiče, velmi vám děkuji za spolupráci !!!                 Lucie Ondráčková


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě