Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
30.08.2020, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Informace- docházka přihlášených žáků ve dnech 2. - 18. září 2020

Vážení rodiče,
několik informací k docházce přihlášených dětí od příštího týdne:
Sraz je ve středu 2. září v 8 hodin před školou, trochu bokem od hlavního vchodu.
S sebou věci jako na turistiku:
vhodné sportovní oblečení dle počasí, pití, svačinu (dostatečně velkou s ohledem na to, že oběd škola nezajišťuje), pláštěnku, přezůvky, balíček papírových kapesníků, nějakou hru, míč, křídy, případně čipovou kartu...
Mobil dle Vašeho uvážení (škola nezodpovídá za jeho ztrátu nebo zničení).
Pedagogickému dohledu nahlásíte, zda Vaše dítě půjde domů samo nebo s doprovodem.
Podle počasí se budeme pohybovat především venku, pouze v případě deště máme možnost strávit dopoledne v ZUŠ F. L. Gasmanna.
Návrat před školu v 12,30  a 15h. Pokud půjde dítě s doprovodem, prosím o dochvilnost.
Jakoukoliv změnu nahlaste včas, písemně, nejlépe den předem příslušnému ped. doprovodu.
Pedagogický dozor se bude po 4 dnech střídat.
Přeji všem hezký víkend a zdravím Vaše dětičky.
S pozdravem tř. uč. O. Raczová

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě