Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
27.02.2020, Mgr. Michaela Krčmářová

Projektový den - Malý energetik

Třída 4.B se dnes zúčastnila projektu, který byl zaměřen na elektrickou energii. Žáci se dozvěděli, jak a kde se elektřina vyrábí, jaké druhy elektráren máme nebo co je to blackout. Dále si žáci mohli skrze příslušné pomůcky vyzkoušet, na jakém principu fungují jednotlivé druhy elektráren a ze stavebnice si postavili komplex, znázorňující  celý proces výroby elektřiny v uhelné elektrárně.

Po celou dobu byl účasten i pozvaný odborník, stavební inženýr, který se podílel na výstavbě uhelné elektrárny v Ledvicích. Žáci se tedy měli možnost dozvědět nejrůznější zajímavosti o této elektrárně.

Žáci byli z projektového dne nadšení a moc si ho užili.    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.