Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.09.2020, Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

PONDĚLÍ 21. 9. 2020 - ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáčci,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v pondělí 21. 9. 2020. Výuka proběhne od 8.00 do 11.45 hodin. Žáci si přinesou aktovku (odnesou si domů učebnice), přezůvky, penál, svačinu, pití, 1 – 2 roušky v igelitovém sáčku, zámek na šatní skříňku – 2x klíček s visačkou se jménem, Bude zahájeno i stravování žáků. Rodičům, jejichž děti docházejí na obědy a (nebo) do družiny, doporučuji přečíst článek s informacemi o placení obědů

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/placeni-obedu

V úterý dne 22. 9. 2020 se od 16 hod. konají třídní schůzky v naší třídě. Účast všech rodičů (zákonných zástupců žáka) na schůzce je nutná! Na schůzku si prosím přineste vlastní psací potřeby.. NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKU!!

Na třídní schůzku můžete přinést 400 Kč na sešity, pracovní sešity, papíry, čtvrtky, barevné papíry a další pomůcky. Mějte prosím přesnou částku.

Volby do Školské rady proběhnou před třídní schůzkou 22.9.2020 od 15 do 16 hodin. Vcházet do školy budete hlavním vchodem, kde můžete volit zástupce rodičů do RADY ŠKOLY.

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/skolska-rada

Dále věnujte pozornost i dalším aktualitám na webu školy. Zejména prohlášení ředitelky školy  https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/prohlaseni-reditelky-skoly, kde se dozvíte informace o povolení k užívání školy a pravidlech, které bude nutné v rámci předběžného užívání stavby dodržovat. 

Další informace najdete v Žákovském průkaze.

 


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě