Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
16.09.2020, Mgr. Sidonie Smetáková

5. B Informace

Vážení rodiče,
vyučování začíná v pondělí 21. 9. v 8:00 hodin, konec vyučování je v 11:45 hod. Žáci si s sebou přinesou aktovku, penál, obaly na sešity (7 x A5, 4 x A4, 2 x A6, všechny obaly prosím průhledné, nebarevné), svačinu, pití, roušku, zámek a klíčky s podepsanou visačkou (pokud je nemají u paní učitelky z minulého roku), přezůvky.
V úterý 22. 9. proběhne od 16:00 hod třídní schůzka. Účast všech rodičů (zákonných zástupců) je nutná. Na schůzku si prosím přineste psací potřeby, budete vyplňovat formulář, kde upřesníte údaje o žácích. Volby do Školské rady proběhnou před třídní schůzkou 22. 9. 2020. Vcházet do školy budete hlavním vchodem, kde můžete volit členy do RADY ŠKOLY. 
Dále věnujte pozornost i dalším aktualitám na webu školy. Zejména prohlášení ředitelky školy, kde se dozvíte informace o povolení k užívání školy a pravidlech, které bude nutné v rámci předběžného užívání stavby dodržovat. 
Rodičům, jejichž děti docházejí na obědy, doporučuji přečíst článek s informacemi o placení obědů
Zasílám vám webový odkaz, kde si děti mohou opakovat a procvičovat učivo ze 4. třídy. Doporučuji zaměřit se především na MA a ČJ. 
V případě dotazů se na mě obraťte.
S. Smetáková


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě