Zpět

Aktuality

Přijímací zkoušky na střední školu 2022

Aktuality

Úterý12.10.2021 Přijímací zkoušky na střední školu 2022: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám   V příštím roce by se měly jednotné přijímací zkoušky konat opět v polovině dubna, náhradní termíny jsou vypsány v 1. polovině května. V případě nepříznivé epidemiologické situace mohou být…

Celý článek

OBLÉKNI SI SVŮJ STROM

Aktuality

Úterý12.10.2021 Školní družina ve spolupráci se školním klubem...   ...vyhlašují u příležitosti „Dne stromů“ 20. 10. 2021 pro všechny kolektivy naší školy akci   OBLÉKNI SI SVŮJ STROM   K akci je potřeba naplést nebo uháčkovat co nejvíce čtverců o velikosti 15 x 15 cm, aby se daly dobře navazovat.  Přihl…

Celý článek

Nábor - HBC Most

Aktuality

Úterý12.10.2021 Hokejbalový klub Most pořádá náborovou akci s cílem získat nové hráče pro mládežnické kategorie. Hokejbalový klub Most vás zve na svůj nábor, který probíhá na mobilním hřišti s mantinely u obchodního domu Tesco, kde je možnost si vyzkoušet hokejbal, tedy takový hokej s míčkem, u kterého se místo br…

Celý článek

5.B - ROZHODNUTÍ - KHS ÚSTECKÉHO KRAJE

Aktuality

Úterý12.10.2021 Rozhodnutí KHS o uzavření třídy 5.B ZŠ J.A.Komenského 474 Most: DOKUMENT ZDE

Celý článek

Školní elektronická pokladna

Aktuality

Pondělí11.10.2021 Vážení rodiče, POKLADNA - BAKALÁŘI je již v provozu. Vaše platby budou postupně spárovány s účtem vašich dětí. Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Celý článek

4. C - ÚKOLY K PROCVIČOVÁNÍ

Aktuality

Neděle03.10.2021 Úkoly k procvičování ČESKÝ JAZYK Učebnice str. 10-14: přečíst žluté rámečky s vysvětlením učiva, ústně či písemně procvičit látku na jednotlivých cvičeních (lze některá cvičení vypracovat na papír, do cvičného sešitu) Dobrovolný úkol: ČJ SLOH – učebnice str. 16 – pracovní postup – přečíst žlutý…

Celý článek

4.C - INFORMACE K VÝUCE

Aktuality

Pátek01.10.2021 Distanční výuka v době karantény neprobíhá, protože vyučující je covid pozitivní. Organizačně ji tedy nelze zajistit. Dětem budou během příštího týdne připraveny úkoly na opakování učiva, které najdete zde na webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

27.9. 2021 ředitelské volno a 28. 9. 2021 STÁTNÍ SVÁTEK

Aktuality

Čtvrtek23.09.2021 27.9. 2021 ředitelské volno ( uděleno z provozních důvodů po projednání se zřizovatelem) 28. 9. 2021 STÁTNÍ SVÁTEK V době  ředitelského volna dne 27. 9. 2021 bude uzavřena i školní družina a školní klub.

Celý článek

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Aktuality

Neděle12.09.2021 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provozškol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021…

Celý článek

Organizace prvního školního dne – 1. 9. 2021

Aktuality

Úterý31.08.2021 Organizace prvního školního dne – 1. 9. 2021 Sraz prvních tříd a dětí přípravné třídy bude v 7:30 hodin před hlavním vchodem školy. Seznamy všech tříd budou vyvěšeny u hlavního vchodu od 30. 8. 2021. 2. – 9. ročníky mají sraz v 7:40 hodin na školním hřišti (třídní učitelé budou mít cedulku s ozna…

Celý článek

Přejít na stránku: 13
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě