Zpět

Aktuality

4.C - INFORMACE K VÝUCE

Aktuality

Pátek01.10.2021 Distanční výuka v době karantény neprobíhá, protože vyučující je covid pozitivní. Organizačně ji tedy nelze zajistit. Dětem budou během příštího týdne připraveny úkoly na opakování učiva, které najdete zde na webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

27.9. 2021 ředitelské volno a 28. 9. 2021 STÁTNÍ SVÁTEK

Aktuality

Čtvrtek23.09.2021 27.9. 2021 ředitelské volno ( uděleno z provozních důvodů po projednání se zřizovatelem) 28. 9. 2021 STÁTNÍ SVÁTEK V době  ředitelského volna dne 27. 9. 2021 bude uzavřena i školní družina a školní klub.

Celý článek

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Aktuality

Neděle12.09.2021 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provozškol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021…

Celý článek

Organizace prvního školního dne – 1. 9. 2021

Aktuality

Úterý31.08.2021 Organizace prvního školního dne – 1. 9. 2021 Sraz prvních tříd a dětí přípravné třídy bude v 7:30 hodin před hlavním vchodem školy. Seznamy všech tříd budou vyvěšeny u hlavního vchodu od 30. 8. 2021. 2. – 9. ročníky mají sraz v 7:40 hodin na školním hřišti (třídní učitelé budou mít cedulku s ozna…

Celý článek

Informace k testování žáků

Aktuality

Úterý31.08.2021 Informace k testování žáků   Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.   9., 6. 9., 9. 9. jsou testováni žáci 2. – 9. ročníků ve svých třídách antigenními t…

Celý článek

Instruktážní video AG testy Genrui

Aktuality

Úterý31.08.2021 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Školní jídelna

Aktuality

Úterý31.08.2021 INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠR 2021/2022 Dne 1.9. 2021 je možné zaplatit a vyzvednout čip ke stravování u vedoucí jídelny od 7:00 do 10:00 hodin. Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny: Denně telefonicky od 7:00 – 10:00 hodin. Odhlášky obědů přes portál jídelny nebo SMS do 7:00 hodin…

Celý článek

Přejít na stránku: 2
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě