Zpět

Aktuality

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Aktuality

Pátek25.03.2022 JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – podle právního stavu ke dni 21. března 2022 : česky zde ukrajinsky zde

Celý článek

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU...

Aktuality

Středa23.03.2022 Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy a informatiky. Koordinátora nebo metodika ICT. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532

Celý článek

Jak mluvit s dětmi o válce ...

Aktuality

Pátek04.03.2022 https://spolek.linkabezpeci.cz/aktuality/obavy-z-valky-na-ukrajine-tipy-pro-deti-a-rodice/

Celý článek

Fotografie z akcí

Aktuality

Pátek18.02.2022 Fotografie z akcí naší školy najdete zde.

Celý článek

ŠD a ŠK v době jarních prázdnin

Aktuality

Pondělí14.02.2022 Po projednání se zřizovatelem bude přerušena činnost ŠD a ŠK v době jarních prázdnin (od 21. 02. 2022 do 25. 02. 2022).  Vedení školy

Celý článek

ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Aktuality

Čtvrtek10.02.2022 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN). Nadále bude re…

Celý článek

Školní jídelna - karanténa, distanční výuka a izolace.

Aktuality

Neděle30.01.2022 Vážení rodiče a strávníci, žáci v karanténě ( myšleno v karanténě celé třídy, nikoliv v karanténě jednotlivců) nebo na distanční výuce mají automaticky odhlášený oběd. Po dobu karantény nebo distanční výuky mají však nárok na dotovaný oběd. Kdo bude mít zájem o dotovaný oběd, musí se nahlásit u ved…

Celý článek

UZAVŘENÍ 2. STUPNĚ

Aktuality

Neděle30.01.2022 Na základě rozhodnutí KHS je uzavřen 2. stupeň od 27. 1. do 31. 1. 2022 včetně. Od zítra (28. 1. 2022) bude probíhat DISTANČNÍ VÝUKA. Vysvědčení pro 2. stupeň bude vydáno 1. 2. 2022. Vedení školy

Celý článek

Karanténa 2.B, 4.B, 5.B, 6.A, 6.C, 8.A

Aktuality

Neděle30.01.2022 Vážení rodiče, po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že děti byly v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předáme KHS. V nejbližších hodinách (o víkendu dnech) byste měli obdržet SMS …

Celý článek

INFORMACE PRO ŠKOLY - MŠMT

Aktuality

Pátek28.01.2022 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022 .... zde. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ... zde.

Celý článek

Přejít na stránku: 24567
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě