Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Čtvrtek24.09.2020 AKTUALIZOVÁNO k 24. 9.: Doplněn odkaz na metodiku pro vzdělávání distančním způsobem.  Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví jsme vydali manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením. Tyt…

Celý článek

NOŠENÍ ROUŠEK

Aktuality

Pondělí21.09.2020 Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakte…

Celý článek

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2020/2021

Aktuality

Sobota19.09.2020 Žáci 6. - 9.ročníků si volí podle zájmu volitelný předmět. 6. a 9.třídy dvě hodiny týdně 7. a 8. třídy jednu hodinu týdně. Rozdělení do skupin volitelných předmětů proběhne v pondělí 21.9.2020 v 10:00 hodin ve školní jídelně.

Celý článek

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V KOSTCE

Aktuality

Sobota19.09.2020 Aby se zabránilo nekontrolovanému šíření koronaviru v populaci, rozšiřuje ministerstvo zdravotnictví postupně soubor mimořádných preventivních opatření. Od pátku budou nově roušky povinné kromě stávajících míst i ve třídách při vyučování pro všechny žáky, studenty i učitele s výjimkou tříd 1. stupně…

Celý článek

PROHLÁŠENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Aktuality

Sobota19.09.2020 V souvislosti se zahájením výuky a po dobu povolení k předběžnému užívání stavby dne 21. 9. 2020 vydává ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová  pravidla pro používání vchodových dveří do budovy školy a pohyb v budově školy a mezi pavilony pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogické pracovníky,…

Celý článek

PLACENÍ OBĚDŮ

Aktuality

Sobota19.09.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU 10.9.2020

Aktuality

Středa16.09.2020 Zdroj: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU AKTUALIZOVÁNO k 9. 9.: Doplněno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. září. Up…

Celý článek

ROUŠKY JSOU POVINNÉ od 10.9.2020

Aktuality

Čtvrtek10.09.2020 Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Ro…

Celý článek

Roušky budou v uzavřených prostorech v celém Česku

Aktuality

Středa09.09.2020 9. září 2020  10:19,  aktualizováno  14:03 Od čtvrtka budou lidé povinně nosit roušku ve vnitřních prostorách veřejných budov po celé České republice, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Shodl se na tom s odborníky. „Je to v kontextu situace, která u nás je,“ řekl premiér Andrej Babiš. Rake…

Celý článek

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY

Aktuality

Středa09.09.2020 15. září 2020 proběhne schvalování Dohody o předčasném užívání stavby - části školy 1. a 2. stupně a školní jídelny. Předpokládané zahájení školního roku je stanoveno na 21. 9. 2020. Ve stejném termínu se předpokládá zahájení stravování žáků zdejší školy a Optimy. Cizím strávníkům nebudou stravovací…

Celý článek

Přejít na stránku: 13

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě