Zpět

Aktuality 1.A

Š

Školní pomůcky

Aktuality 1.A

Pondělí09.09.2019 Dohlédněte, prosím, aby každý den měli žáci všechny potřebné pomůcky a zejména ořezané tužky a pastelky (12 barev, 6 je nedostačující). Děkuji, tř. uč.

Celý článek

O

Odcházení dětí ze školy

Aktuality 1.A

Pondělí09.09.2019 Opětovně připomínám, že děti pouštím ze školy na základě písemné žádosti rodičů, nebo osobně předávám děti rodičům v areálu školy. V žádném případě nemůže dítě svévolně školu opustit.

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.