Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 1.A

Testování žáků

Aktuality 1.A

Pátek07.05.2021 Vážení rodiče, v pondělí 10. 5. 2021 se děti vrací k prezenční výuce. Sraz dětí na testování bude opět v 7:20 hodin u tělocvičen. Ve čtvrtek se děti již netestují, přijdou tedy hlavním vchodem jako ostatní dny. Vaše třídní.

Celý článek

Distanční výuka od 3. 5. do 7. 5. 2021

Aktuality 1.A

Středa28.04.2021 Distanční výuka od 3. 5. do 7. 5. 2021   Slabikář – strana 84 – 86                - hlásky a písmena ď, ť, ň                - slabiky dě, tě, ně                - do zásobníků vystříhejte písmena a slabiky a skládejte slova – např.                  Naďa, Máňa, Víťa, loďka, síťka               …

Celý článek

1.A - Pozdrav prvňáčkům

Aktuality 1.A

Středa28.04.2021 Vážení rodiče, milí prvňáčci, týden prezenční výuky ve škole utekl a máme před sebou další týden distanční výuky. Ten minulý jste zvládli výborně. Chválím Nikolku, Simonku, Vanesku a Páťu za splnění dobrovolných úkolů. Šneky z novinového papíru a kytičky máme vystavené ve třídě. Úkoly na další týd…

Celý článek

Distanční výuka od 19. 4. do 23. 4.

Aktuality 1.A

Pátek16.04.2021 Distanční výuka od 19. 4. do 23. 4.   Slabikář – strana 78 – 80, hláska a písmeno f, F                 - čtení slabik a slov s f                 - vystřihněte písmena f, F a vložte do zásobníku                 - skládejte slova s f – např.: faul, frak, Ferda, Filip, telefon                    …

Celý článek

1.A - 12. 4. 2021 se vracíme do školy!

Aktuality 1.A

Čtvrtek08.04.2021 4. 2021 se vracíme do školy!   Vážení rodiče, milí prvňáčci, od pondělí 12. 4. se vracíme zpět do školy. Výuka bude probíhat rotačně, budeme po týdnu střídat prezenční výuku ve škole a týden distanční výuky doma. Abychom měli ve škole bezpečné prostředí, budeme se dvakrát v týdnu – v pondělí…

Celý článek

Pozdrav prvňáčkům

Aktuality 1.A

Úterý06.04.2021 Milí prvňáčci, vážení rodiče, máme za sebou pátý týden distanční výuky. Většina z vás ji zvládá skvěle, dosahujete výborných výsledků. Jsem na vás pyšná. Věřím, že se už brzy sejdeme ve škole. Moc se na vás těším. Pochvalu opět posílám dětem, které plnily i dobrovolné úkoly. Přeji vám pevné zdraví,…

Celý článek

Distanční výuka od 6. 4. do 9. 4.

Aktuality 1.A

Pátek02.04.2021 Distanční výuka od 6. 4. do 9. 4.   Slabikář – str. 72 – 74, hláska a písmeno ch, Ch                 - čtěte slabiky, slova, věty                 - skládejte slova – např. chobot, chlapec, chřipka, chvilka, chytrý                 - LV – naučte se zpaměti báseň Hledání ze strany 74             …

Celý článek

Pozdrav prvňáčkům

Aktuality 1.A

Úterý30.03.2021 Pozdrav prvňáčkům   Milí prvňáčci, vážení rodiče, máme za sebou čtvrtý týden distanční výuky. Většina z vás ji zvládá výborně, pracujete pečlivě, pravidelně, úkoly odevzdáváte včas. Mám z vás radost. Věřím, že se už brzy sejdeme ve škole. Moc se na vás těším. Pochvalu opět posílám dětem, které pl…

Celý článek

Distanční výuka od 29. 3. do 31. 3.

Aktuality 1.A

Pátek26.03.2021 Distanční výuka od 29. 3. do 31. 3. Slabikář – strana 70 – 71                 - opakování a procvičování čtení – povolání, přesmyčky a hádanky                 - skládejte slova – např. přátelé, vařečka, říkanka, dveře, mříže                 - LV – pohádka Budka, číst a vyprávět podle obrázkové o…

Celý článek

Pozdrav prvňáčkům 

Aktuality 1.A

Úterý23.03.2021 Milí prvňáčci, vážení rodiče, máme za sebou třetí týden distanční výuky. Většina z vás pracuje perfektně, mám z vaší práce radost. Pochvalu opět posílám dětem, které plnily i dobrovolné úkoly. Vaše jarní víly jsou nádherné a děvčata chválím za péči o pokojové rostliny a setí osení. Jsem ráda, že ve…

Celý článek

Přejít na stránku: 134
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě