Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
06.11.2020, Mgr. Lenka Vrabcová

1.A - Distanční výuka od 9. 11. do 13. 11.

Distanční výuka od 9. 11. do 13. 11.

 

Vážení rodiče,

další týden pokračujeme v distanční výuce. Velmi si vážím vaší práce a času, který svým dětem věnujete. Podle poslaných fotografií a videí si vedete skvěle. Přeji vám pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti. Tento týden dokončíme Živou abecedu. Děti by měly zvládnout čtení všech 9 probraných písmen, čtení slabik a prvních slov. Další týden budeme pokračovat již ve Slabikáři. Procvičujte skládání slabik a slov z nastříhaných písmenek.

 

ČJ Živá abeceda, str. 43 – 49

- čtení probraných 9 písmen (m, a, l, e, s, o, p, u, i)

- čtení slabik a prvních slov metodou vázaného slabikování

- skládejte slova podle diktátu z nastříhaných písmenek v zásobníku, např.

*málo, pusa, láme, lepí, solí

*malá, lépe, pila, milá, pase

*mísa, lupa, pole, sele, laso

*lípa, pípá, půlí, sólo, pálí

- vy nadiktujete slovo, dítě si ho rozloží na slabiky (může vytleskat), složí první slabiku, zopakuje druhou, složí druhou slabiku, přečte po sobě nahlas složené slovo, pozor na délku samohlásek

 

      - Písanka 1, str. 12 – 17

- nácvik psaní prvních písmen a slabik

- začněte psát perem, nejvhodnější je pero značky Tornádo

 

MMatýskova matematika, str. 37 – 41

- čísla 4, 5

- sčítání a odčítání čísel, porovnávání čísel

- metodická pomoc na www.matyskova-matematika.cz

    - Procvičujeme s Matýskem, str. 15, 16

    - Psaní číslic pro 1. ročník (fialový sešit z druhé strany), str. 4, 5

- matematiku můžete procvičovat na www.safetynela.cz/ma1/prvni

 

Prvouka – str. 20 – Moje rodina

                - str. 21 – Máme miminko

 

AJ – str. 18, 19 – Barvy

- na pomoc se správnou výslovností využijte následující odkaz: www.umimeanglicky.cz

 

Dobrovolné úkoly:

TV – vycházka do přírody, dodržování pravidel chodců

VV – nakresli svou rodinu (Prvouka, str. 20)

ČaSP – práce s drobným materiálem - nalámané špejle a kousek provázku – vymodelujte čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh

HV – naučte se písničku Já mám koně (www.youtube.com)


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě