Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
12.03.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Distanční výuka od 15. 3. do 19. 3. 2021

Distanční výuka od 15. 3. do 19. 3. 2021

Slabikář – strana 62 – 65, písmene č, Č, ž, Ž

                - čtení slabik a slov s č, ž

                - čtení otázek, čtení vět

                - čtení slov typu „kočka“, můžete dětem ve slabikáři označit tužkou slabiky obloučky pro plynulejší čtení

                - rozvíjení slovní zásoby – tvořte zdrobněliny např.: pole – políčko, pták – ptáček, koláč – koláček

                - vymýšlejte rýmy např.: mrak – drak, hruška – tužka, háček – sáček, hrál – král

                - skládejte slova z písmenek – např.: tečka, čárka, pračka, čočka, dárky atd.

                - četba prvních naučných textů – pokládejte dětem otázky po přečtení: Kdy ježek spí? Kdy loví? Čím se živí? Co dělá, když se blíží nebezpečí?

Písanka – strana 28 – 32, psaní písmen č, Č, ž, Ž

               - opis, přepis slov (můžete nejprve trénovat na stírací tabulce)

               - stranu 32 ofoťte a pošlete

Využijte interaktivní učebnici Slabikář na www.učebnice-online.cz .

Procvičujte na www.školákov.eu – Český jazyk 1. třída – Učíme se číst – Hlásky a písmena.

 

Matematika velká – strana 52 – 55

                - do sešitu v červeném obalu opište 2 sloupečky (modrý a růžový) ze strany 53/cvičení 3, cvičení ofoťte a pošlete

                - procvičujte a automatizujte spoje sčítání a odčítání do 10, děti by měly počítat bez prstů ve svižném tempu

Matematika malá – strana 47 – 48

Můžete využít metodické postupy na www.matýskova-matematika.cz

 

Angličtina – str. 16 – ovoce – tvary množného čísla: apple – apples, banana - bananas

                     str. 17 – ovoce, metodická pomoc pro rodiče v učebnici na str. 55/ odkazy na str. 16, 17

Nastříhejte si růžové obrázky číslic ze strany 61 v učebnici, přidejte je k ostatním obrázkům.  Obrázky využívejte k opakování slovíček.

Využívejte interaktivní učebnice www.ucebnice-online.cz – angličtina pro 1. ročník, 2.

díl, str. 16, 17.

K procvičování angličtiny můžete využít www.youtube.com - BABY ENGLISH (Angličtina pro děti)

 

Prvouka – str. 46 – Jaro je tady, jarní měsíce, počasí, oblečení

                  str. 47 – Příroda na jaře, názvy rostlin, části těla rostlin, tuto stránku po vyplnění ofoťte a pošlete

                - k procvičování využijte www.brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/1.rocnik - Čas, Měsíce, Rodiny hospodářských zvířat, Týden a jeho dny

 

 Dobrovolné úkoly:

TV – jarní hry dětí (s míčem, švihadlem, kolo, koloběžka, kuličky)

Pokud se vám nechce ven, zacvičte si spolu se Sportíkem na www.youtube.com – Sportík 1. díl, 2. díl

VV – nakreslit nebo vyrobit „jarní vílu“ (šaty ze záclony, vlasy z vlny, fantazii se meze nekladou), můžete ofotit a poslat

PČ – pěstitelské práce – vyberte si: péče o pokojové rostliny, výsadba velikonočního osení, jarní práce na zahradě (můžete děti vyfotit a poslat)

HV – píseň Žabička zelená

Využijte HV pro 1. ročník na www.učebnice-online.cz, kde najdete všechny písničky, které jsme se měli naučit. Tuto jsme se učili v září.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě