Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
22.06.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Domácí výuka ve dnech 22.6. - 26.6. 2020 - 1.A

Milé děti, vážení rodiče.

Školní rok se mílovými kroky blíží ke svému konci. Tímto chci poděkovat  Vám a samozřejmě Vašim rodičům za bezvadnou spolupráci. Byli jsme postaveni před  úplně novou životní situaci, která nás donutila improvizovat a mezi sebou komunikovat nestandardními prostředky a způsoby. Myslím si, že nás to posunulo dopředu a celou nečekanou událost jsme zvládli se ctí. Dokonce bych si troufla říci, že nás to jaksi sblížilo. Ještě jednou děkuji za zasílané školní práce, fotky, videa, zprávy a pozdravy.

Takže školní aktivity v příštím týdnu nechávám zcela ve Vaší režii, opakujte veškeré učivo, které jsme dosud tak pěkně spolu zvládali:

  • Prioritou je čtení. Čtěte si dál ve Slabikáři nebo nějakou svou vlastní vybranou knížku.
  • V matematice opakujte sčítání, odčítání do 20 bez přechodu přes desítku.
  • Nevyhazujte čísla, písmenka, obě matematiky, Slabikář a sešit z angličtiny. Nový školní rok začneme opakováním učiva z letošního - velmi zvláštního roku.
  • Můžete použít odkazy, které jsem vám do zadání učiva vkládala. Výborná je Berneška, tam jsou pexesa, hry, testy.

Přikládám pro jistotu důležitou zprávu již dříve zaslanou z Komens v Bakalářích:

"30. 6. 2020 mohou přijít všichni žáci do školy pro vysvědčení. Sejdeme se v úterý dne 30.6. v 7,45 před školou a rodiče žáků, kteří měli domácí výuku, přinesou vyplněné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formulář najdete na našich webových stránkách (https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/cestne-prohlaseni). Prosím, aby žáci měli na ústech roušky. Děti odvedu do třídy, tam předám vysvědčení a odvedu je zpátky v 8,30 před školu. Při té příležitosti rozdám dětem zbylé kufříky a cvičební úbory. Bačkory mít samozřejmě nemusí, přezouvat se nebudou." Ještě připomínám desky na vysvědčení.

Informace o organizaci příštího školního roku se dozvíte z webových stránek školy.

Přeji všem krásné, prosluněné prázdniny a v příštím školním roce se budu na Vás těšit.
Vaše třídní učitelka Mgr. Zuzana Fuchsová a asistentka pedagoga Jana Kaslová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě