Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
22.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Domácí výuka ve dnech 25.5. - 29.5. 2020 - 1.A

Milé děti, opět vás chválím za plnění zadaných úkolů.

Od pondělí se těším na setkání s některými z vás ve škole.

Dnes jsem zase připravila nové úkoly a budou v nich i testíky.

Vašim rodičům děkuji za zprávy, ofocené práce, fotky, videa - s dětmi opravdu pracujete a plníte zadané úkoly. 

Než začneš pracovat, zopakuj si slabiky dě, tě, ně: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/de-te-ne/de-te-ne1.htm

Budeme opakovat di, ti, ni.

Klikni na odkaz: http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/ditini1.htm

ČJ - Slabikář - str. 90 - 91 - opakujete slabiky di, ti, ni - měkké slabiky a dy, ty, ny - tvrdé slabiky. Měkké slabiky dej do červeného kroužku, tvrdé slabiky do modrého kroužku.

A něco na procvičení. Ukáže se, jestli víš, o čem čteš, dáme si malý testík.

Testík zde: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/vesela-kapela.htm

Písanka č. 4 - str. 7 - budete psát D, str. 8, 9, 10. Slova na str. 8, 9,10 piš dvakrát.

Matematika

Opakuj si číselnou osu do 20: https://www.berneska.cz/cisla-na-ciselne-ose-do-20/

Procvič si odčítání pomocí slovních úloh : http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/minusdo20_3.html

PS str.34, 35, 36, malý Matýsek str.29 - můžete oznámkovat. 

Odkazy na sčítání, odčítání a porovnávání nechávám z minula, protože příkladů je hodně a asi jste to všechno nespočítali.

Opakuj sčítání, odčítání se zvířátky zde: https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-tri-cisel-do-20/

Porovnávej čísla kliknutím na obrázek:

AJ - str. 38 - 40

Dnes začneme probírat nová slovíčka a to zvířátka, která můžeme vidět v ZOO. Pustíš si odkaz česky, a pak anglicky.Klikni na obrázek:

 

Poslechni si píseň:

Mé audio nahrávky ke stranám 38, 39, 40:

opakování slovíček (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/str38-opakovani-slovicek), nová slovíčka (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/nova-slovicka-zviratka-v-zoo), karty zvířátek (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/str40-karty-zviratek)

Prvouka str. 62 - 64

Podívej se na video o České republice. Právě probíráme v Prvouce.

Klikni na odkaz zde: https://edu.ceskatelevize.cz/staty-evropy-ceska-republika-5e441ec7d76ace2c451ddf45

Zopakuj si domácí zvířata a jejich mláďata. Klikni na odkaz: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

Poznávání hodin není stejné - dnes se učíme digitální (číslicové) hodiny.

Poznávejte hodiny se známými zvířátky kliknutím na obrázek:

Zopakuj si dopravní značky.

Klikni na odkaz zde: https://www.berneska.cz/dopravni-znacky-a-jejich-tvary/

Hodně úspěchů při řešení úkolů a všechny vás pozdravuje
třídní učitelka Zuzana Fuchsová
a
paní asistentka Jana Kaslová.

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě