Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
25.03.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Zábavné úkoly pro prvňáčky - 1.A

Dobrý den, opět se ozývám s doplňujícím cvičením. Nemusí dělat všichni. Budeme opět procvičovat paměť, pozornost a myšlení.

1. Vítek plánuje výlet autem.

2. Zora ráda zpívá a maluje.

3. Klára a Hanuš rozdávají sešity.

4. Blanka má ráda brokolici.

Tato cvičení děláme ve škole. Spočítej slova v 1. větě, napiš do sešitu. Pak spočítej slova ve 2., 3., 4. větě a napiš. Následuje toto - udělej součet slov 1. a 3. věty, 2. a 4. věty, 3. a 2. věty... sami můžete kombinovat. Výsledky zapisují děti do sešitu. Aby to bylo těžší, můžete sčítat slabiky ve větách ( ve 3. větě půjdete přes desítku ). Pište do sešitu. Aspoň si děti připomenou rozdíl mezi slovem a slabikou.

Teď si vyzkoušíme uvědomělé čtení pomocí otázek. Kdo plánuje výlet autem? Kdo rád zpívá a maluje? Co dělá ráda Zora? Co rozdávají Klára a Hanuš? Kdo má rád brokolici?...Děti by se už neměly koukat na text a odpovídat zpaměti celou větou.

Následuje angličtina. Děti na otázky odpovídají jen anglicky. Jakou barvu má 1. věta, 2., 3.,4. ? Kolik slov má 1., 2., 3.,4. věta? Řekni součet slov 1. a 4. věty anglicky, 2.a 3., 1. a 3.....Barvy zkusí říci zpaměti. 

Vytvoř věty z těchto slov.

LETADLO, MRAKY, MEZI, LÉTAT, KUPUJE, JANA, NA, VAJÍČKA, VELIKONOCE

Zelená slova opiš do sešitu.                         

Hodně úspěchů při řešení.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.