Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.11.2020, Mgr. Eva Janatová

II. B - distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že ani příští týden se školy neotevřou, budeme pokračovat v on-line výuce. Prosím o přihlášení opět ve třech skupinách. V 8 hod, v 9 hod a v 10 hodin.

Posílám pouze úkoly ze čtení a ze psaní, ostatní hlavní předměty proberu na on-line výuce.

Čítanka - str. 13 - 14 "Jak písmenko M uteklo", šikovní čtenáři si pochopitelně mohou číst i jiné články nebo vlastní knihu.

Písanka - str. 13 (písmeno U, někteří už napsali smile), str. 14 (písmeno w, W, číslice 0, 1, 2), str. 10 - procvičování čtení psacího písma a prvouky

Vážení rodiče,

v úterý prosím, abyste si ráno na chvíli sedli k počítačům vy, uděla bych s vámi krátkou on-line třídní schůzku, vždy podle připojení vašich dětí. Rodiče, kteří se nemohou dopoledne zúčastnit, prosím o návštěvu on-line třídní schůzky v úterý od 16, 30 hodin. Připojíte se jako vaše děti pomocí aplikace Teams. Prosím tyto rodiče o potvrzení účasti na odpolední schůzce.
Děkuji všem rodičům, kteří aktivně spolupracují, přeji Vám pevné zdraví a hodně trpělivosti.  E. Janatová


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě