Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
14.10.2020, Mgr. Eva Janatová

Učivo II. B

Vážení rodiče, milé děti,
posílám učivo na středu a čtvrtek, úkoly budu zadávat každé dva dny. Vzhledem k tomu, že novela školského zákona ukládá nově povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky, je potřeba, aby děti úkoly plnily a neměly problém s navazujícím učivem.
Český jazyk - děti, které ještě neumí celou abecedu zpaměti, se ji doučí, většina dětí už zvládla pěkně, moc je chválím.
učebnice str. 16/8 - pouze ústně seřadit slova podle abecedy
uč. 18 - mluvíme ve větách si děti připomenou, mateřský jazyk je český jazyk(už jsme si říkali)
Čítanka - čtení str. 3(dvě básně), psaní - Písanka 2. roč. str. 5 (písmeno f - tři řádky), str. 6 (písmena i, í, u, ú, ů)
Matematika - začali jsme sčítání s přechodem přes desítku, děti si ze začátku mohou ukazovat na měřítku, které mají ve velké matematice, na počítadle, pokud mají doma, na prstech. Později jako názor použít pouze prsty, šikovní si to spočítají už bez pomoci.
PS velký str. 15/1, 2,4, Mminutovky str. 11/22 (děti dopočítávají do 10 - rozklad čísla, pokud nechtějí, píší jen výsledek do prvního řádku)
Prvouka str. 10, 11, 12 - jen fotografie rostlin, určovat rostlinu, pokud nebudou vědět, přečtou si pod fotografií
Prosím, posílejte mi vypracovaná cvičení na WhatsApp, email eva.janatova@mostzs15.cz, pokud nemáte možnost, všechny úkoly si zkontroluji ihned 2. 11. 2020 ve škole.
Děkuji moc za spolupráci a přeji pohodové dny, další učivo přidám v pátek.   E. Janatová

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě