Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
04.01.2021, Mgr. Naděžda Kočová

3.A - distanční výuka od 4.1.do 10.1. 2021

Milé děti, vážení rodiče.

Posílám úkoly na celý týden. Doporučuji pracovat a procvičovat učivo pravidelně každý den, nejlépe hned po skončení online výuky. Některá cvičení vysvětlíme a procvičíme společně. Žáci by si měli vypracovat úkoly sami bez pomoci, aby bylo zřejmé, zda učivu rozumí nebo kde je třeba učivo více procvičovat. V případě chyb, si udělají opravu. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, pomohu. Zadané úkoly mi prosím pošlete nejpozději do neděle. Děkuji za spolupráci.

ČESKÝ JAZYK

U str. 46 – 47 doplňte přes fólii, naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova hravě – bílý sešit str. 12 – dopsat příbuzná slova k VS – my, mýt, myslit, mýlit se

U str. 54-55 – zopakovat si řadu slovních druhů

U str. 54/cv.2 – písemně do sešitu ČJ – D (vyfoťte a pošlete mi)

PÍSANKA  - str. 25

ČTENÍ – str. 82 – 88

MATEMATIKA

  • Zopakovat si malou násobilku č. 0 – 10 (řady tam i zpět), stále procvičovat příklady
  • U 7. díl – str. 36-37, 39-40 – pracujte přes fólii
  • MIN – str. 21/cv. 41 a, b,/ cv. 42 a, b
  • MIN – str.22/cv.44 (vyfoťte a pošlete mi)

ANGLICKÝ JAZYK

  • U str. 38 – 39 přečíst + nová slovní zásoba str. 50– 1. sloupec
  • PS str. 28/cv. 1 (vyfoťte a pošlete mi)

PRVOUKA – str. 24 – přečíst


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě