Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.A

3.A procvičování učiva od 1.3. do 6.3. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí01.03.2021 Milí žáčci, vážení rodiče. Posílám úkoly na další týden. Prosím rodiče, aby žáci vypracovávali úkoly samostatně a následně společně opravili chyby. Zadané úkoly mi prosím pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 6.3.2021. Děkuji za spolupráci a trpělivost. Ve středu dne 3.3. bude probíhat online t…

Celý článek

3.A procvičování učiva od 22.2. do 27.2. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí22.02.2021 Milí žáčci, vážení rodiče. Posílám úkoly na tento týden. Prosím rodiče, aby žáci vypracovávali úkoly samostatně a následně společně opravili chyby. Zadané úkoly mi prosím pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 27.2.2021. Děkuji za spolupráci a trpělivost. Z organizačních důvodů bude pouze ve stř…

Celý článek

3.A procvičování učiva od 15.2. do 20.2. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí15.02.2021 Milí žáčci, vážení rodiče. Prázdniny jste si určitě užili a odpočinuli si. Tento týden budeme opět pracovat v plném tempu. Při online výuce splníme většinu úkolů, některé vypracujete samostatně.  Nezapomeňte každý den číst nahlas ze své knížky. Zadané úkoly mi prosím pošlete ke kontrole nejpozději …

Celý článek

3.A procvičování učiva od 8.2. do 13.2. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí08.02.2021 Milé děti, vážení rodiče. Posílám několik úkolů na pamětné procvičování. Rozvrhněte si je na celý týden. Písemný úkol mi prosím pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 13.2.2021. Děkuji za spolupráci a přeji pohodové prázdniny. ČESKÝ JAZYK - U str.54 – naučte se zpaměti řadu slovních druhů 1-10 …

Celý článek

3.A učivo k procvičování od 1.2. do 6.2.2021

Aktuality 3.A

Pondělí01.02.2021 Milé děti, vážení rodiče. Posílám úkoly na celý týden. Některá cvičení procvičíme společně při online výuce. Zadané úkoly mi prosím pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 6.2.2021. Děkuji za spolupráci. ČESKÝ JAZYK - procvičujte řadu slovních druhů 1-10 zpaměti - vyhledávejte podstatná jména, …

Celý článek

3.A učivo k procvičování od 25.1. do 30.1.2021

Aktuality 3.A

Pondělí25.01.2021 Milé děti, vážení rodiče. Posílám úkoly na celý týden. Doporučuji pracovat a procvičovat učivo pravidelně každý den, nejlépe hned po skončení online výuky. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, pomohu. Zadané úkoly mi prosím pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 30.1.2021. Děkuji za…

Celý článek

3.A ÚPRAVA ROZVRHU

Aktuality 3.A

Neděle24.01.2021 Vážení rodiče a milé děti, od úterý 26.1.2021 bude probíhat online výuka podle nově upraveného rozvrhu (viz níže). Skupiny žáků zůstávají stejné. Prosím, aby si žáci připravili na výuku vždy učebnici, pracovní sešity daného předmětu, fólii, penál. Prosím, respektujte daný čas hodin a přihlášení ž…

Celý článek

3.A učivo k procvičování od 18.1. do 24.1.2021

Aktuality 3.A

Pondělí18.01.2021 Milé děti, vážení rodiče. Posílám úkoly na celý týden. Ještě jednou doporučuji pracovat a procvičovat učivo pravidelně každý den, nejlépe hned po skončení online výuky. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, pomohu. Zadané úkoly mi prosím pošlete nejpozději do neděle. Děkuji za spoluprác…

Celý článek

3.A učivo k procvičování od 11.1. do 17.1.2021

Aktuality 3.A

Pondělí11.01.2021 Milé děti, vážení rodiče. Posílám úkoly na celý týden. Doporučuji pracovat a procvičovat učivo pravidelně každý den, nejlépe hned po skončení online výuky. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, pomohu. Zadané úkoly mi prosím pošlete nejpozději do neděle. Děkuji za spolupráci. V úterý 1…

Celý článek

3.A online třídní schůzka

Aktuality 3.A

Sobota09.01.2021 Vážení rodiče, v úterý dne 12. 1. 2021 se uskuteční online třídní schůzka. Z organizačních důvodů proběhne třídní schůzka na dvě skupiny tak, jak jsou rozdělené i skupiny dětí. skupina rodičů v 16.00 hod. skupina rodičů v 16.30 hod. Schůzka proběhne prostřednictvím aplikace Teams. V daný …

Celý článek

Přejít na stránku: 134
PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě