Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.A

3.A distanční výuka 23.11.-29.11.

Aktuality 3.A

Pondělí23.11.2020 Milé děti,  pracujete na online výuce skvěle, moc vás chválím. Příští týden se již uvidíme ve škole. Informace k nástupu do školy pošlu v průběhu tohoto týdne. Sledujte, prosím webové stránky. Dnes posílám úkoly k procvičení ještě na tento týden. Prosím o zaslání vypracovaných úkolů nejpozději do …

Celý článek

3.A PRVOUKA - test

Aktuality 3.A

Čtvrtek19.11.2020 Milé děti, zdravím vás a chválím, že se doma pilně učíte a procvičujete zadané učivo. Dnes jsem pro vás připravila opakovací testík z prvouky a ze čtení. Postup : Na začátku nezapomeňte napsat své jméno a příjmení. Vždy si pečlivě přečtěte zadání úkolu.  Vyberte jednu správnou odpověď. Pracu…

Celý článek

3.A distanční výuka 16.11.- 22.11.

Aktuality 3.A

Pondělí16.11.2020 Milé děti, vážení rodiče, posílám další úkoly k procvičení. Prosím, dodržte termíny poslání. Děkuji za spolupráci. ČESKÝ JAZYK U str. 36 – doplňte přes fólii U str. 36/cv. 4 a – písemně do sešitu (vyfoťte a pošlete mi) ČJ – MIN  str. 19 – 1.sloupec – doplnit  i/y PÍSANKA  - str. 16 – 17 ČTENÍ…

Celý článek

3.A distanční výuka 9.11.-15.11.

Aktuality 3.A

Pondělí09.11.2020 Dobrý den,  posílám úkoly na další týden. Prosím, zašlete vypracované v průběhu týdne, nejpozději do 15.11. Děkuji. ČESKÝ JAZYK Zopakujte si slova příbuzná ke slovům BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT – nezapomeňte na stejný kořen slova Připomeňte si vyjímky slov typu BÝT – BÍT, NABÝT – NABÍT, DOBÝT –…

Celý článek

3.A Třídní schůzky

Aktuality 3.A

Neděle08.11.2020 Vážení rodiče, ve středu dne 11. 11. 2020 se uskuteční třídní schůzka, tentokráte online. Z organizačních důvodů proběhne třídní schůzka na dvě skupiny v dopoledních hodinách tak, jak jsou rozdělené i skupiny dětí. skupina rodičů v 9.10 hod. skupina rodičů v 10.10 hod. Pro rodiče, kteří s…

Celý článek

3.A ČESKÝ JAZYK - TEST

Aktuality 3.A

Pátek06.11.2020 Milé děti, zdravím vás a chválím, že se doma pilně učíte a procvičujete zadané učivo. Dnes jsem pro vás připravila opakovací test z českého jazyka. Postup : Na začátku nezapomeňte napsat své jméno a příjmení. Vždy si pečlivě přečtěte zadání úkolu.  Vyberte jednu správnou odpověď. Na konci te…

Celý článek

3.A distanční výuka 2.11.-8.11.

Aktuality 3.A

Pondělí02.11.2020 Vážení rodiče, milé děti, děkuji všem za poslané a splněné úkoly. Velkou radost jsem měla i z nakreslených obrázků a výrobků z přírodnin, z kaštanů, listů a šípků. Jste šikulky. Dnes Vám posílám další úkoly k procvičování na celý týden. Některé budeme vypracovávat společně při online výuce, další s…

Celý článek

3.A online výuka - skupiny

Aktuality 3.A

Pátek30.10.2020 Vážení rodiče, milé děti. Od listopadu 2020 bude opět každý den probíhat výuka online. Vzhledem k velkému počtu žáků, jsem třídu rozdělila do dvou skupin. Žáci budou mít více času na procvičování učiva, uvidíme i zpětnou vazbu na probrané učivo. S oběma skupinami se daný den budeme učit stejné učiv…

Celý článek

3.A Podzimní prázdniny

Aktuality 3.A

Neděle25.10.2020 Vážení rodiče, milé děti. Máme týden online výuky za sebou a musím Vás všechny moc pochválit za účast a práci při výuce. Posílám všem dětem jedničky a rodičům děkuji za velkou podporu a spolupráci. Následující týden od 26.10. do 30.10. mají žáci podzimní prázdniny. Online výuka nebude. Posílám žá…

Celý článek

3.A distanční výuka 19.10.-25.10.

Aktuality 3.A

Pondělí19.10.2020 Vážení rodiče, chci Vám poděkovat za obrovskou snahu a pomoc při připojení k online výuce. Děti se moc těšily a já také. Připojení se podařilo a já doufám, že ještě některé chybičky postupně vyladíme. Online výuka bude tento týden probíhat každý den a žáci si k ní připraví vždy učebnici daného před…

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě