Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.A

3.A Výuka od 17.5.

Aktuality 3.A

Pátek14.05.2021 Vážení rodiče, milé děti. Do školy nastupujeme v pondělí 17.5. na prezenční výuku. Sraz žáků u vchodu u tělocvičen v 7.50 hod., prosím o dodržení stanoveného času! Budeme se testovat. Nově platí testování dětí pouze jednou týdně (každé pondělí) a při testování zákaz vstupu třetím osobám. Vstup bu…

Celý článek

3.A učivo od 10.5. do 14.5. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí10.05.2021 Milé děti posílám úkoly na další týden. Písemné úkoly mi pošlete ke kontrole nejpozději do pátku 14.5.2021. Děkuji za spolupráci. ČESKÝ JAZYK - U str. 98/cv.3 – písemně do sešitu (pošlete mi) - procvičujte pravopis i/y po obojetných, tvrdých a měkkých souhláskách nejlépe formou diktátu (viz. uč…

Celý článek

3.A Výuka od 3.5.

Aktuality 3.A

Čtvrtek29.04.2021 Vážení rodiče, milé děti. Do školy nastupujeme v pondělí 3.5. na prezenční výuku. Nezapomeňte v pondělí a ve čtvrtek se budeme testovat. Sraz žáků u vchodu u tělocvičen v 7.30 hod., prosím o dodržení stanoveného času! Ve dnech, kdy se nebudou žáci testovat (úterý, středa, pátek), budou vstupovat…

Celý článek

3.A učivo od 26.4. do 30.4. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí26.04.2021 Milé děti posílám úkoly na další týden. Písemné úkoly mi pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 1.5.2021. Děkuji za spolupráci. ČESKÝ JAZYK - U str. 93/cv.1 – naučit zpaměti vyjmenovaná slova po Z - vytvořte „Pozvánku“ – na oslavu narozenin, výstavu obrázků. Práci napište na papír, čtvrtku. (v…

Celý článek

3.A Výuka od 26.4.

Aktuality 3.A

Neděle25.04.2021 Vážení rodiče a milé děti. Posílám pochvalu všem dětem za snahu a práci při prezenční výuce. Od pondělí 26.4. máme opět distanční vyučování, online výuku v programu teams. Výuku začíná skupina B2  (1.+3. hodinu), skupina B1 má výuku 2.+4.hodinu. Pracujeme podle daného rozvrhu.

Celý článek

3.A Výuka od 19.4.

Aktuality 3.A

Úterý13.04.2021 Vážení rodiče, milé děti. Do školy nastupujeme v pondělí 19.4. na prezenční výuku. Výuka bude probíhat rotačně, budeme vždy po týdnu střídat výuku prezenční ve škole a týden distanční výuky doma. Abychom měli ve škole bezpečné prostředí, budeme se dvakrát v týdnu – v pondělí a ve čtvrtek testovat.…

Celý článek

3.A učivo od 12.4. do 16.4. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí12.04.2021 Milí žáčci, většinu z Vás chválím za snahu a společnou práci při online výuce. Dnes posílám úkoly na nový týden. Písemné úkoly mi pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 17.4.2021. Děkuji za spolupráci, mějte pohodový týden. ČESKÝ JAZYK - ČJ - MIN. str. 39- 2.+3.sloupec - U str. 89/cv.4 – písem…

Celý článek

3.A návrat do školy 19.4.

Aktuality 3.A

Čtvrtek08.04.2021 Vážení rodiče, milé děti. Blíží se nám návrat zpět do školy. Naše třída 3.A nastoupí do školy až v pondělí 19.4. 2021. Příští týden od 12.4 do 16.4. bude dále probíhat distanční vyučování - online výuka z domova přes teamsy. Bližší informace dostanete v průběhu následujícího týdne. Sledujte webo…

Celý článek

3.A učivo od 6.4. do 10.4. 2021

Aktuality 3.A

Úterý06.04.2021 Milí žáčci, posílám úkoly na další týden. Písemné úkoly mi pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 10.4.2021. Děkuji za spolupráci, mějte pohodový týden. ČESKÝ JAZYK - Vyjmenovaná slova hravě (bílý sešit) str.24-25 – doplnit příbuzná slova - ČJ - MIN. str. 38 1.+2.sloupec – procvičovat zpaměti…

Celý článek

3.A učivo od 29.3. do 1.4. 2021

Aktuality 3.A

Pondělí29.03.2021 Milí žáčci, chválím Vás za snahu a aktivitu při online výuce. Tento týden bude výuka kratší, jen od pondělí do středy. Od čtvrtka 1.4. do pondělí 5.4. máte velikonoční volno. Posílám několik úkolů k ústnímu procvičení, písemné úkoly mi pošlete ke kontrole nejpozději do čtvrtka 1.4.2021. Rodičům dě…

Celý článek

Přejít na stránku: 1345
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě