Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
30.10.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A online výuka - skupiny

Vážení rodiče, milé děti.

Od listopadu 2020 bude opět každý den probíhat výuka online. Vzhledem k velkému počtu žáků, jsem třídu rozdělila do dvou skupin. Žáci budou mít více času na procvičování učiva, uvidíme i zpětnou vazbu na probrané učivo. S oběma skupinami se daný den budeme učit stejné učivo. Doporučuji, aby si žáci hned po skončení online výuky dopracovali učivo, které jsme si společně vysvětlili.

Nadále budou zadávány i úkoly v rámci domácí přípravy na celý týden. Vždy napíši, kdy mi budete posílat úkoly ke kontrole a do kterého termínu. Děkuji za spolupráci.

 ROZVRH HODIN:

PO – ČJ, PRV -   od 8.30 hod. 1. skupina, od 9.30 hod. 2. skupina

ÚT – MA, ČT –   od 8.30 hod. 1. skupina,  od 9.30 hod. 2. skupina

ST –  AJ, GEO -  od 8.30 hod. 1. skupina,  od 9.30 hod. 2. skupina

ČT –  ČJ, AJ -      od 8.30 hod. 1. skupina,  od 9.30 hod. 2. skupina

PÁ – MA, ČJ -    od 8.30 hod. 1. skupina,  od 9.30hod. 2. skupina

 

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN :

  1. skupina (výuka od 8.30 hod.): Matěj, Anna, Bako, Tobias, Amálka, Míša, Sophií, Dominik,

                                                                  David, Viktorka, Kristina S.                                              

  1. skupina (výuka od 9.30 hod.): Tadeáš B., Ella, Kristýna K., Jára, Klaudie, Tadeáš S., Valí, Pavlík,

                                                                 Tomáš, Zuzka

Prosím, aby si žáci připravili na výuku vždy učebnici, pracovní sešity daného předmětu, fólii, penál.

Na pondělí 2. 11. si žáci vyrobí a připraví 4 kartičky z papíru nebo čtvrtky. Na každou kartičku si napíší fixou pouze jedno písmeno, tak, aby bylo dobře vidět –  i, í, y, ý.

Úkoly na další týden Vám pošlu v neděli. Přeji hezký a klidný víkend.

Tř. uč.


PATNÁCTÉ

MŠMT spustilo web k testování ve školství zde.

ZÁPIS

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD zde.

Online zápis bude aktivní do 23. 4. 2021.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě