Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.B

Doplňující informace k začátku školního roku

Aktuality 3.B

Pátek18.09.2020 Vážení rodiče, zasílám dodatečné informace k začátku školního roku 2020/2021. Výuka začíná v pondělí 21. 09. od 8:00 do 11:45. Děti budou tedy mít 4 vyučovací hodiny. Od úterý 22. 09. bude výuka dle rozvrhu (děti ho obdrží v pondělí). Třídní schůzky proběhnou v úterý 22.09. od 16 hod. Vstup do bu…

Celý článek

3.B Třídní schůzky + prohlášení ředitelky školy

Aktuality 3.B

Středa16.09.2020 Vážení rodiče, v úterý 22. 09. proběhne od 16 hod třídní schůzka. Účast všech rodičů (zákonných zástupců žáka) na schůzce je nutná! Na schůzku si prosím přineste psací potřeby a občanský průkaz. Během schůzky budete vyplňovat formulář, kde upřesníte údaje o žácích. Volby do Školské rady proběhnou …

Celý článek

3.B Učivo k procvičování + info k začátku šk. roku 2020/2021

Aktuality 3.B

Sobota12.09.2020 Milí rodiče, níže Vám zasílám webové odkazy, kde si děti mohou opakovat a procvičovat učivo ze 2. třídy. Doporučuji se zaměřit hlavně na MA a ČJ. Také doporučuji procvičovat čtení. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php https://skolakov.eu/ Dále v pondělí 21. 09.  vyučování začíná …

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě