Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
22.03.2021, Mgr. Michaela Krčmářová

3.B - Úkoly na týden 22.-28.03. 2021

Milé děti,

zasílám vám úkoly k domácímu procvičení.

Veškeré úkoly jsou z učiva, které již znáte a měly byste jej umět. Pokud by i tak byl s čímkoliv problém, napište mi.

Vypracované úkoly mi, prosím, zašlete nejpozději do neděle 28.3. 2021. Děkuji.

ČJ:

- písanka str. 24 (celá strana)

- sešit školní: uč. ČJ str. 85/4 - věty přepsat a určit u každého slova slovní druh

- učit se básničku o slovních druzích

MA: 

- sešit školní: uč. MA str. 10/4 - přepsat a vypočítat

- minutovky str. 11/22 - celé cvičení (a,b,c,d)

- pracovní sešit GEO str. 32/1,4 a str. 33/5,6,7,8 = celá strana

PČ+PRV:

V rámci pěstitelských prací se pojďme zkusit starat celý týden o jednu (živou) pokojovou rostlinku, kterou máte doma. Pomáhejte mamince, babičce, tatínkovi nebo dědečkovi, starat se o rostlinku. Společně ji zalévejte, otírejte listy. Všímejte si a zaznamenávejte si, kolikrát týdně jste kytičku zalili, zda potřebuje dost sluníčka, nebo ji stačí polostín. Také si zjistěte její název. Nakonec vypracujte krátkou práci o dané rostlince - viz foto. Netřeba zasílat. Společně, v úterý 30.4., si vaše práce ukážeme a budeme si o rostlinkách povídat.

VV:

- Pomocí pastelek a fix (kdo má vodovky, tempery - lze také využít), namalujte jarní tulipány ve váze. Barvy nechám na vaší fantazii. Inspirovat se můžete opět přiloženými obrázky. Prosím o zaslání fotky hotového obrázku.

Pokud by bylo cokoliv nesrozumitelného, napište mi na Teams.

Přeji pohodový týden.

M.K.PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě