Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.09.2020, Mgr. Veronika Bělíková

Informace k začátku výuky - 5.C

Vážení rodiče, 

V pondělí 21. 9. 2020 začíná výuka. Výuka začíná v 8:00. Děti mohou vstupovat do školy hlavním vchodem pouze v roušce. Využít musí velké (hlavní) schody. 
Výuka bude pouze 4 vyučovací hodiny, tj. do 11:45.
S sebou: Aktovku, sešity + obaly, zámek na skříňku, přezuvky, psací potřeby, nůžky, lepidlo. 
Od úterý bude výuka probíhat podle rozvrhu, který naleznete v systému Bakalář a u žáků v omluvném notýsku. 
V úterý 22. 9. 2020 - informační odpoledne od 16:00 ve třídě 5. C.
Od 15:00 budou ve vestibulu probíhat volby do školské rady. Více informací se dočtete zde: https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/skolska-rada
Prosím, abyste si udělali dostatečnou časovou rezervu a mohli být přítomni v 16:00 ve třídě 

PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě