Zpět
03.09.2019, Mgr. Bc. Kateřina Koutecká

Vítejte v novém školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,

vítám vás na webu naší třídy.

Těším se na vás na třídní schůzce v úterý 10. 9. 2019 od 16 h. v naší třídě.

Přijďte prosím všichni, ráda bych vás seznámila s novinkami pro letošní školní rok.

Kateřina Koutecká, tř. uč.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)