Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
30.10.2020, Mgr. Lucie Ondráčková

2. ONLINE VÝUKA 2.11. - 6.11.

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala, bude výuka probíhat podle rozvrhu, který bude platit od 2.11.2020. Žáci budou rozděleni do 2 skupin. V menších skupinách se bude žákům lépe pracovat. Já budu mít příležitost častěji školáky vyvolávat. Všechny skupiny budou probírat stejné učivo.

Výuka bude trvat 60 minut. Budeme mít každý den 2 předměty.                       

/Např. : ČJ – 30 minut a M – 30 minut /

Na webu třídy budou opět zapsané úkoly na procvičení učiva. Úkoly, o které vás požádám, mi posílejte, jak jste zvyklí.

Rozdělení žáků do skupin:

Do 1. skupiny patří žáci:

 Anderle, Balážová, Čečelický, Čermáková, Dachová, Feifičová, Glossová, Hrebeň, Hrušovská, Klímová, Sobotka.

Do 2. skupiny patří žáci:

 Lálová, Mužík, Nguyen, Novotný, Pačanová, Perez, Stejskal, Třasák, Vasovčáková, Zemánek, Toráčová.

Žáci se musí vždy přihlásit do správné skupiny.

Anglický jazyk bude také rozdělený na 2 skupiny. Paní uč. Petra Perez bude mít stejné rozdělení žáků, jen 1. skupina bude mít vyučování v pondělí od 8.00 – 8.30 a druhá skupina v úterý od 8.00 – 8.30.

Rozvrh třídy 3.C:

                  8.00 – 9.00                   9.10 – 10.10                  8.00 – 8.30

Pondělí -  2. sk. ČJ + M                 1. sk. ČJ + M                   1. sk. AJ

Úterý     - 1. sk. ČJ + M                  2. sk. ČJ + M                   2. sk  AJ

Středa   - 1. sk. M  + PRV             2. sk. M + PRV

Čtvrtek  - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M

Pátek     - 1. sk. ČJ + PRV              2. sk. ČJ + PRV

 Děkuji všem rodičům za spolupráci!


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě