Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
06.03.2021, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 1.3.- 8.3.2021

Vážení rodiče,

děkuji vám za účast na třídní schůzce.  

Opět vám posílám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /M- uč. str. 25/ 1 a, b, c, d- přepsat do šk. sešitu./  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku.

ÚKOLY:

Český jazyk- učebnice str. 80, 81, 82, 83, 84 / Zopakovat si zpaměti SLOVNÍ DRUHY, procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S -  naučit se zpaměti. /

Český jazyk - minutovky - str. 33, 34/1,2 .

Český jazyk - PS - Vyjmenovaná slova  - str. 20.

Matematika - minutovky - str. 13/ 26, 16/31, 19/37,38, 20/39.

Matematika - učeb. 8 - str. 18, 19, 21, 22, 24, 25.

Procvičovat zpaměti násobkové řady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Matematika - PS-GEO - str. 15, 16.

Matematika - UČ-GEO - str. 24, 25, 26, 28, 30, 33.

Prvouka - str. 38 - 39 - jen přečíst. 

V pátek se vyučování od 10.20 -10.50 zúčastní celá třída!

Každý den by žáci měli číst z čítanky nebo ze své knihy.

Velmi chválím všechny žáky za aktivitu při výuce. smile

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci!   

                   Lucie Ondráčková

Od příštího týdne dochází ke změně rozvrhu:

Rozvrh třídy 3.C:

                8.00 – 9.00 - 1.h.          9.10 – 10.10 - 2.h.       8.00 – 8.30 - 1.h.       11.15 - 11.45

Pondělí -  2. sk. ČJ + M                1. sk. ČJ + M                1. sk.  AJ

Úterý     - 1. sk. ČJ + PRV             2. sk. ČJ + PRV            2. sk.  AJ

Středa   - 1. sk.  ČJ + M                2. sk. ČJ + M                                                    1. i 2. sk. AJ

Čtvrtek  - 1. sk. M + PRV            2. sk. M + PRV

Pátek     - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M

Rozvrh třídy 3.C:     přidané hodiny

                      10.20 – 10.50 - 3.h.          11.00 - 11.30 - 4.h.

Pondělí -              4. sk. ČJ               

Úterý     -              3. sk. M                      4. sk. ČJ x M

Středa   -              3. sk. ČJ                                           

Čtvrtek  -             4. sk. M                       3. sk. ČJ x M

Pátek     -              celá třída

            

                      10.20 – 10.50 - 3.h.          

Pondělí -       Čtení -   Anderle, Balážová, Čermáková, Perez     

Úterý     -       Čtení -  Dachová, Lálová, Mužík, Pačanová, Novotný, Stejskal                 

Středa   -       Čtení -  Čečelický, Hrebeň, Linh, Třasák, Zemánek    

Čtvrtek  -      Čtení -  Feifičová, Glossová, Hrušovská, Klímová, Vasovčáková 

             


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě