Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
26.03.2021, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 22.3.- 26.3.2021

Vážení rodiče a milé děti,

příští týden bude výuka probíhat od pondělí do středy. Po VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH se opět uvidíme v úterý. / 6.dubna/

Posílám vám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- učebnice - str. 68/ 2- zapsat druhý, třetí a čtvrtý řádek./ Přepsat do školního sešitu. /  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku.

ÚKOLY:

Český jazyk- učebnice str. 68, 69, 70, 89, 90, 91. / Zopakovat si zpaměti SLOVNÍ DRUHY, procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. /Naučit se zpaměti pádové otázky- ČJ- str. 70. /do 6.4./

Český jazyk - minutovky - str. 37 .

Český jazyk - PS - Vyjmenovaná slova  - str. 26, 27.

Český jazyk - čítanka - str. 128 -129, 131 - 132.

Matematika - minutovky - str. 25.

Matematika - učeb. 7 - str. 53.

Matematika - učeb. 8 - str. 30, 33, 34, 36, 37.

Procvičovat zpaměti násobkové řady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. / Žáci budou opět zkoušeni z násobků 8 a 9./

Matematika - PS-GEO - str. 23, 24.

Matematika - UČ-GEO - str. 34, 35,36.

Prvouka - str. 47 - 49 - jen přečíst. 

Žáci, kteří mají výuku čtení ve čtvrtek ji budou mít v úterý 30.3. od 11.00 - 11.30! / Pouze v týdnu od 29.- 31.3./

Každý den by žáci měli číst z čítanky nebo ze své knihy!

Vážení rodiče, velmi vám děkuji za spolupráci!  Všechny děti chválím za aktivitu při vyučování.smile 

                   Lucie Ondráčková


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě