Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.C

DISTANČNÍ VÝUKA od 22.2.- 26.2.2021

Aktuality 3.C

Sobota27.02.2021 Vážení rodiče, ve čtvrtek 4.3. 2021 proběhne on-line třídní schůzka.  Schůzka se uskuteční přes aplikaci Teams ve dvou časech, podle rozdělení žáků do skupin 1. a 2.: 1. skupina: rodiče žáků z 1. skupiny od 16: 15 2. skupina: rodiče žáků z 2. skupiny od 16: 45 Píši vám úkoly, které jsme v tom…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 15.2.- 19.2.2021

Aktuality 3.C

Pátek19.02.2021 Vážení rodiče, velmi chválím všechny žáky za aktivitu při výuce. Všichni si vzorně plní své povinnosti. Píši vám opět úkoly, které jsme v tomto týdnu zvládli. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /M- min. str. 17/ 34./  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku. ÚKOLY: Český …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA

Aktuality 3.C

Sobota13.02.2021 Vážení rodiče,  výuka od 15. února 2021 bude probíhat stejně jako doposud v aplikaci Teams. Přeji vám pěkný víkend. Lucie Ondráčková

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 1.2.- 5.2.2021

Aktuality 3.C

Čtvrtek04.02.2021 Vážení rodiče, velmi chválím všechny žáky za aktivitu při výuce. Od pondělí 8.2. - 12.2. budou probíhat jarní prázdniny. Píši vám opět úkoly, které jsme v tomto týdnu zvládli. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na jarní prázdniny. /ČJ- Učebnice str. 63/ 2 - přepsat do školního se…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 25.- 28.1.2021

Aktuality 3.C

Pátek29.01.2021 Vážení rodiče, chválím všechny žáky za aktivitu při výuce. Píši vám úkoly, které jsme v tomto týdnu zvládli. Kdo se výuky nezúčastňuje nebo se z výuky odpojí, úkoly mu posílám. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- Zelené minutovky str. 29/ 1. / Žáci si zapsali úkol d…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 15.1.- 18.1.2021

Aktuality 3.C

Pátek22.01.2021 Vážení rodiče, v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu! Píši vám úkoly, které jsme v minulém týdnu zvládli. Kdo se výuky nezúčastňuje nebo se z výuky odpojí, úkoly mu posílám. Děkuji za přeposlání domácího úkolu. /Mat. min. str. 1/2./ V pátek si žá…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 18.- 22.1.2021

Aktuality 3.C

Pátek22.01.2021 Vážení rodiče, všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Opět si zaslouží velkou pochvalu! Píši vám úkoly, které jsme v tomto týdnu zvládli. Kdo se výuky nezúčastňuje nebo se z výuky odpojí, úkoly mu posílám. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- uč.str. 58/3, cvi…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 11.- 15.1.2021

Aktuality 3.C

Středa13.01.2021 Vážení rodiče, v týdnu od 11.1.- 15.1. dojde ke změně rozvrhu. K danému rozvrhu přibudou každému žákovi 2 hodiny a v pátek mohou využít doučování. Rozdělení skupin 1. a 2. se nemění.  Do skupiny 3.3 patří žáci: Balážová, Čermáková, Feifičová, Glossová, Hrušovská, Klímová, Perez, Vasovčáková. Do …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4.1.2021

Aktuality 3.C

Neděle03.01.2021 Vážení rodiče a milé děti, od pondělí 4. 1. opět začíná distanční výuka. Třída bude rozdělena do dvou skupin. Žáci už jsou na výuku zvyklí a budou mít více času na procvičení učiva. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu přes aplikaci Teams ve stejném režimu, jaký byl na podzim. V pátek bude pro vše…

Celý článek

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Aktuality 3.C

Pátek27.11.2020 Vážení rodiče a milé děti, v pondělí 30. 11. 2020 nastoupíme opět do školy. Do budovy budeme vstupovat bočním vchodem. Naše třída má vymezený čas nástupu v 7.50 hodin. Prosím o dodržení přesného času. Odchod žáků bude hlavním vchodem.  Je nutné, aby žáci přišli do školy již s nasazenou rouškou. Bu…

Celý článek

Přejít na stránku: 24
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě